Екип»Управител

Управител

Снежина Станчева

Електронна поща
acad21vek@abv.bg
Магистър
по педагогика ПУ „Паисий Хилендарски”
Втора професионално квалификационна степен.
1989/1990 г. Специализация в СУ „Климент Охридски”
„Интегративни тенденции в обучението”. Дипломен проект
„Детски художествени възприятия” .
Научен ръководител проф. Георги Бишков.
1990 год. Одобрена от МОН програма по „Култура на общуване”.
1995/1996 год. Специализация ПУ „Паисий Хилендарски”
„Приложна психология и психотерапия”.
    Награди:
  • Грамота на министерство на образованието за принос в образователното дело - 1985 г.
  • Обмяна на опит с млади учители от европейски страни в Чехия 1986 год.