Екип»Математика

Ръководител екип - работа с талантливи деца

Д-р Ивайло Кортезов

Електронна поща
kortezov@gmail.com
Доктор по математика
Институт по математика и информатика - БАН
Магистър
Първа специалност: Математика
Вторa специалност: Преподавател по математика
Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
Магистър
Специалност: Анализ на моделиране
Университет „Пиер и Mари Кюри”, Париж VI

  Работа с изявени ученици:
 • Ръководител на Отбора на България за МБОМ;
 • Екип за извънкласна работа по математика към ИМИ на БАН;
 • Национална комисия за олимпиадите 4-8 клас;
 • Национален турнир "Черноризец Храбър";
 • Отбори по математика на АКС.
  Отличия и награди като ученик - випуск 1987
  /преподаватели Боянка Савова, Любомир Давидов/
 • 27 МОМ Варшава, Полша – сребърен медал
 • 28 МОМ Хавана, Куба – сребърен медал
 • 3 БОМ Бкурещ, Румъния – златен медал
 • 4 БОМ Атина, Гърция – златен медал