Екип»Офис мениджър

Офис мениджър

Елена Тодорова

Електронна поща
eli_tod@abv.bg
Докторант към ПУ "Паисий Хилендарски"
Научен ръководител: доц. д-р Коста Гъров
Тема: "Рефлексията в обучението по информациионни технологии".
Магистър
Софтуерни технологии ПУ "Паисий Хилендарски"
Бакалавър
Математика и информатика ПУ "Паисий Хилендарски"