Екип»Мениджър обучение

Мениджър обучение

Божидар Божиков

Електронна поща
b_bojikov@hotmail.com
Магистър
Английска филология: специалност Лингвистика и превод ПУ "Паисий Хилендарски"
Бакалавър
Английска филология ПУ "Паисий Хилендарски"
Информатика ПУ "Паисий Хилендарски"
От 2005 г. работи в Академия "21 век" като координатор обучение.
2010 г. е назначен за мениджър.