АКАДЕМИЯ "21 ВЕК"  съвместно със СНЦ "НИДЕ" гр. Пловдив
ТРАДИЦИОННА ЛЯТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА
подготовка за Австралийско кенгуру
хотел "Извора" - Средногорци от 15 до 20 юли
http://www.academy21century.com/school-nature/green-school/srednogorci2013/offer.php
РЕЙТИНГ 3 КЛАС НАД 60%
С ПРАВО НА ВКЛЮЧВАНЕ  В ШКОЛАТА
КВОТА АКАДЕМИЯ "21 ВЕК" ПЛОВДИВ        10 ДЕЦА
КВОТА ПРИЯТЕЛИ НА АКАДЕМИЯ"21 ВЕК"   10 ДЕЦА
Предимство за включване в школата имат третокласниците, които за втора поредна година са завоювали високи резултати в националното рейтингово класиране  и за втора поредна година желаят да се обучават на лятната  школа! /отбелязани в зелено в рейтинговото класиране/ 
Ако останат свободни места за школата в двете квоти, ще включим желаещите извън рейтинга.
Записаните трябва да направят дарение за фонд "Талантливо дете" към СНЦ "НИДЕ" на стойност  75 лв. 
ВНИМАНИЕ! Рейтинговото класиране е направено на базата на двата най-добри резултата от математическите турнири "Черноризец Храбър", "Иван Салабашев" и "Европейско кенгуру" като максималният брой точки на всяко състезание е приравнен към 100. Това прави състезанията равностойни.
Все още има градове, от които нямаме резултати от "Европейско кенгуру" - Враца, Пазарджик, Ямбол, Благоевград и др. Класирането ще бъде максимално коректно, когато в сайта на СМБ: http://www.math.bas.bg/smb/ бъдат качени резултатите от всички градове.                                                                               Ако не намерите резултатите на вашето дете, обадете се, за да нанесем корекция!

Име, презиме, фамилия
Град
Училище
ЧХ ЧХ% ИС ИС% ЕК ЕК % рейтинг
изключително постижение                                                                                                                      
1 Андон Ивайлов Тодоров Благоевград II - ро ОУ 129 92,14% 60 100,00% 0 0,00% 96,07%
1 Георги Цветелинов Игнатов Враца НУ "Св.Софроний Врачански" 129 92,14% 60 100,00% 0 0,00% 96,07%
2 Галин Атанасов Иванов Варна ОУ"Св.св.Кирил и Методий" 126 90,00% 39 65,00% 115 95,83% 92,92%
2 Константин Каменов Калинов София 138 СОУ 111 79,29% 54 90,00% 115 95,83% 92,92%
3 Мартин Даниел Копчев Габрово НУ "Васил Левски" 133 95,00% 54 90,00% 105 87,50% 92,50%
4 Димитър Руменов Пандев Варна ОУ"Г.С.Раковски" 119 85,00% 51 85,00% 115 95,83% 90,42%
5 Лазар Румянов Гърбузанов Габрово ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 118 84,29% 48 80,00% 115 95,83% 90,06%
високо постижение
6 Никола Мирославов Максимов Габрово НУ "Васил Левски" 98 70,00% 60 100,00% 95 79,17% 89,58%
7 Боряна Теодосиева Бочева Варна ОУ"П.Р.Славейков" 109 77,86% 51 85,00% 110 91,67% 88,33%
8 Стефанка  Тодорова Манахова София 119 СОУ 124 88,57%   0,00% 105 87,50% 88,04%
9 Владимир Стоичев Слепцов София 125 СОУ 119 85,00% 54 90,00%   0,00% 87,50%
10 Димитър Неделчев Неделчев Варна VII СОУ"Н.Геров" 125 89,29% 51 85,00% 95 79,17% 87,14%
11 Симеон Бориславов Дачев София 107 ОУ 109 77,86% 51 85,00% 105 87,50% 86,25%
12 Румен Недков Карчев Варна СОУ"Гео Милев" 118 84,29% 45 75,00% 105 87,50% 85,89%
13 Яна Цветанова Василева Габрово ОУ "Ран Босилек" 90 64,29% 45 75,00% 115 95,83% 85,42%
14 Атанас Бунтов Пловдив Академия "21 век";ОУ "Кочо Честименски" 128 91,43% 45 75,00% 95 79,17% 85,30%
15 Елица Ивайлова Василева Варна ОУ"П.Р.Славейков" 99 70,71% 57 95,00% 90 75,00% 85,00%
15 Спас Жеков Димитров София ЧОУ"Св.Климент Охридски" 119 85,00% 51 85,00%   0,00% 85,00%
16 Ивайло Антонов Иванов Варна СОУ"Св.Кл.Охридски" 121 86,43% 24 40,00% 100 83,33% 84,88%
17 Виктория Данаилова Христова Пловдив Академия "21 век"; СОУ "Св. П. Евтимий" 101 72,14% 54 90,00% 95 79,17% 84,58%
18 Васко Ивелинов Ковачев Варна ОУ"Св.св.Кирил и Методий" 108 77,14% 45 75,00% 110 91,67% 84,40%
19 Димитър Ангелов Митов София 107 ОУ 117 83,57% 51 85,00%   0,00% 84,29%
20 Димитър Иванов Маринчев Варна ОУ"Св.св.Кирил и Методий" 108 77,14% 51 85,00% 100 83,33% 84,17%
20 Ели Минчева Минчева Варна ОУ"Захари Стоянов" 100 71,43% 51 85,00% 100 83,33% 84,17%
20 Георги Пейчев Пеев София 107 ОУ 119 85,00% 42 70,00% 100 83,33% 84,17%
20 Милен Георгиев Младенов София 36 СОУ 105 75,00% 51 85,00% 100 83,33% 84,17%
21 Димитър Яниславов Михайлов Варна ОУ"Черноризец Храбър" 107 76,43% 42 70,00% 110 91,67% 84,05%
22 Теодор Живков Танков Бургас ОУ "Бр. Миладинови"    0,00% 48 80,00% 105 87,50% 83,75%
22 Петър Стоянов Тодоров
Пловдив
СОУ Св. Седмочисленици
  0,00% 48 80,00% 105 87,50% 83,75%
23 Виктория Бойкова Петрова Варна ОУ"П.Р.Славейков" 115 82,14% 30 50,00% 100 83,33% 82,74%
23 Ивалин Александров Александров Варна ОУ"Г.С.Раковски" 115 82,14% 45 75,00% 100 83,33% 82,74%
24 Борис Иванов Костов София НУКК 96 68,57%   0,00% 115 95,83% 82,20%
25 Галин Ивелинов Стефанов Варна ОУ"П.Р.Славейков" 101 72,14% 12 20,00% 110 91,67% 81,90%
26 Георги Дианов Динков София 163 ОУ 108 77,14% 51 85,00%   0,00% 81,07%
26 Живомир Андреев Грозев Ямбол ОУ "Любен Каравелов" 122 87,14% 45 75,00%   0,00% 81,07%
27 Маргарита Ангелова Иванова София 15 СОУ 104 74,29%   0,00% 105 87,50% 80,89%
27 Павел Иванов Панев София 73 СОУ 104 74,29% 36 60,00% 105 87,50% 80,89%
28 Цветомир Иванов Иванов София 55 СОУ 98 70,00%   0,00% 110 91,67% 80,83%
29 Николай Тодоров Михов София 18 СОУ 108 77,14%   0,00% 100 83,33% 80,24%
много добро постижение
30 Борис Александров Вецев Пловдив Академия "21 век";ОУ "Васил Петлешков" 107 76,43% 30 50,00% 100 83,33% 79,88%
31 Борис Ясенов Петров София 22 СОУ 101 72,14%   0,00% 105 87,50% 79,82%
32 Елена Светлинова Гарова Бургас ОУ "П. Р. Славейков "    0,00% 45 75,00% 100 83,33% 79,17%
33 Борислава Божинова Божинова гр. Свищов СОУ Н. Катранов  104 74,29% 27 45,00% 100 83,33% 78,81%
34 Георги Димов Гочев Бургас ОУ "Васил Априлов"  129 92,14% 39 65,00%   0,00% 78,57%
35 Веселин Димитров Митев Варна VII СОУ"Н.Геров" 114 81,43% 27 45,00% 90 75,00% 78,21%
36 Атанас Георгиев Илиев
Пловдив
Академия "21 век"; ОУ "Яне Сандански"
107 76,43% 30 50,00% 95 79,17% 77,80%
37 Александър Павлов Маринов Варна VII СОУ"Н.Геров" 97 69,29% 48 80,00% 90 75,00% 77,50%
38 Денислав Миленов Минчев Варна ОУ"Св.св.Кирил и Методий" 106 75,71% 33 55,00% 95 79,17% 77,44%
39 Александър Венциславов Банков София 104 ОУ 100 71,43%   0,00% 100 83,33% 77,38%
40 Калоян Димов Милев Варна VII СОУ"Н.Геров" 87 62,14% 45 75,00% 95 79,17% 77,08%
40 Калояна Живкова Балева Айтос СОУ "Христо Ботев" 105 75,00%   0,00% 95 79,17% 77,08%
40 Йордан Тодоров Тодоров София 107 ОУ 84 60,00% 45 75,00% 95 79,17% 77,08%
41 Константин Иванов Пеев София ЧНУ "Питагор" 104 74,29% 24 40,00% 95 79,17% 76,73%
42 Виктор Иванов Дженков Варна ОУ"П.Р.Славейков" 79 56,43% 42 70,00% 100 83,33% 76,67%
43 Денислав Юлиянов Абаджиев Варна ОУ"Г.С.Раковски" 109 77,86% 36 60,00% 90 75,00% 76,43%
44 Павел Желев Желев Варна VII СОУ"Н.Геров" 103 73,57% 33 55,00% 95 79,17% 76,37%
45 Красимир Славчев Лазаров Бургас ОУ "Елин Пелин" 108 77,14%   0,00% 90 75,00% 76,07%
45 Гриша Ивов Лилов София ЧОУ"Св.Климент Охридски" 108 77,14% 45 75,00% 90 75,00% 76,07%
46 Георги Георгиев Трендафилов Силистра ОУ "Отец Паисий" 96 68,57%   0,00% 100 83,33% 75,95%
47 Георги Велков Василев Варна VII СОУ"Н.Геров" 94 67,14% 48 80,00% 85 70,83% 75,42%
47 Мария Минчева Пловдив ОУ Алеко Константинов 87 62,14% 48 80,00% 85 70,83% 75,42%
48 София Миланова Димиева София 36 СОУ 100 71,43%   0,00% 95 79,17% 75,30%
49 Десислава Свиленова Шунина София 104 ОУ 88 62,86%   0,00% 105 87,50% 75,18%
50 Десислава Пламенова Николова София НУКК 104 74,29% 20 33,33% 90 75,00% 74,64%
51 Никола Стилиянов Николов София 14 СОУ   0,00% 42 70,00% 95 79,17% 74,58%
52 Симеон Борисов Банов София 73  СОУ 86 61,43%   0,00% 105 87,50% 74,46%
53 Даниел Владимиров Василев София 107 ОУ 103 73,57% 39 65,00% 90 75,00% 74,29%
54 Виктория Петър Петрова Варна ОУ"Стефан Караджа" 97 69,29% 39 65,00% 95 79,17% 74,23%
54 Мартин Галинов Гатев Габрово ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 97 69,29% 30 50,00% 95 79,17% 74,23%
55 Виктор Димов Станчев
Пловдив
НУ "Хр. Ботев"
91 65,00% 36 60,00% 100 83,33% 74,17%
55 Борис Насков Василев София 104 ОУ 83 59,29% 39 65,00% 100 83,33% 74,17%
56 Радин Ивайлов Цочев Бургас ОУ "Елин Пелин"  114 81,43% 39 65,00% 80 66,67% 74,05%
57 Божидар Павлов Бонев София 119 СОУ 72 51,43% 51 85,00% 75 62,50% 73,75%
58 Ивайло Бисеров Георгиев Варна VII СОУ"Н.Геров" 89 63,57% 24 40,00% 100 83,33% 73,45%
59 Мартин Евгениев Генчев Варна ОУ"П.Р.Славейков" 93 66,43% 48 80,00% 65 54,17% 73,21%
59 Симона Стоянова Стоянова Варна ОУ"П.Р.Славейков" 100 71,43% 30 50,00% 90 75,00% 73,21%
60 Александра Василева Дойкова Пловдив ОУ В.и К. Тютюнджиян 94 67,14% 33 55,00% 95 79,17% 73,15%
60 Калина Александрова Николова София 41 ОУ 94 67,14% 30 50,00% 95 79,17% 73,15%
61 Мартин Радославов Иванов София 104 ОУ 93 66,43% 45 75,00% 85 70,83% 72,92%
62 Илиян Петров Пловдив Академия "21 век"; НУ "П. Р. Славейков" 99 70,71% 33 55,00% 90 75,00% 72,86%
63 Яна Димитрова Камешева Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 87 62,14% 33 55,00% 100 83,33% 72,74%
64 Стояна  Цонева Пенева София 107 ОУ 110 78,57% 30 50,00% 80 66,67% 72,62%
65 Георги Атанасов Ганушев Пловдив НУ П.Р. Славейков 104 74,29% 33 55,00% 85 70,83% 72,56%
66 Йордан Светославов Бозаджийски София ЧЕУ "Дорис Тенеди" 98 70,00% 45 75,00%   0,00% 72,50%
67 Мила Миленова Станчева Варна VIII СОУПЧЕ"А.С.Пушкин" 103 73,57% 27 45,00% 85 70,83% 72,20%
68 Петър Христов Дойнов София 125 СОУ 90 64,29% 48 80,00%   0,00% 72,14%
68 Томислав Миленов Димитров София 18 СОУ 97 69,29% 33 55,00% 90 75,00% 72,14%
69 Александър Деянов Донков Варна СОУ"Гео Милев" 91 65,00% 24 40,00% 95 79,17% 72,08%
70 Атанас Христов Донев Варна VII СОУ"Н.Геров" 85 60,71% 30 50,00% 100 83,33% 72,02%
70 Ангел Ангелов Ванчев
Пловдив
Академия "21 век"; ОУ "Д.Хаджидеков"
85 60,71% 9 15,00% 100 83,33% 72,02%
71 Денис Джанер Тахир София ЧОУ Св. Кл. Охридски 96 68,57%   0,00% 90 75,00% 71,79%
72 Атанас Николаев Митрев Бургас НБУ "Михаил Лъкатник"    0,00% 36 60,00% 100 83,33% 71,67%
72 Калоян Дойчинов Дочев София 31 СУЧЕМ 84 60,00%   0,00% 100 83,33% 71,67%
73 Ангел Пламенов Иванов
Пловдив
Академия "21 век";СОУ "Пейо Яворов" 78 55,71% 30 50,00% 105 87,50% 71,61%
74 Калоян Теодосиев Бялков Варна ОУ"Св.св.Кирил и Методий" 72 51,43% 27 45,00% 110 91,67% 71,55%
75 Никола Иванов Иванов Сливен НУ "Васил Левски" 70 50,00% 33 55,00% 105 87,50% 71,25%
75 Георги Бориславов Чиколов
Пловдив
НУМТИ"Добрин Петков"
  0,00% 33 55,00% 105 87,50% 71,25%
76 Христо Денев Денев Варна ОУ "Св.Кирил и Методии" 100 71,43% 39 65,00% 85 70,83% 71,13%
76 Кузма Христов Митровски София ЧОУ "Св. София" 100 71,43% 36 60,00% 85 70,83% 71,13%
77 Десислава Мариянова Маринова Бургас ОУ "Св. Княз Борис  I" 76 54,29%   0,00% 105 87,50% 70,89%
78 Мартин Георгиев Колев Стара Загора V ОУ "Митьо Станев"   0,00% 30 50,00% 110 91,67% 70,83%
78 Силвия Тодорова Гелина Пловдив Академия "21 век"; СОУ "Св.св. Кирил и Методий" 105 75,00% 36 60,00% 80 66,67% 70,83%
79 Мартина Радославова Мартинова Бургас ОУ "П. Р. Славейков "  93 66,43% 30 50,00% 90 75,00% 70,71%
79 Божидар Влахкинов Пловдив НУ Климент Охридски 93 66,43% 15 25,00% 90 75,00% 70,71%
80 Велизар Станиславов Чиликов Бургас ОУ "Бр. Миладинови"  82 58,57% 42 70,00% 85 70,83% 70,42%
80 Мартин Павлов Пловдив Академия "21 век";ОУ "Кочо Честеменски" 90 64,29% 42 70,00% 85 70,83% 70,42%
81 Петър Иванов Иванов Димитровград ОУ "Алеко Константинов" 92 65,71% 45 75,00%   0,00% 70,36%
82 Диан Валентинов Георгиев
Пловдив
Академия "21 век";ОУ "Яне Сандански" 86 61,43% 18 30,00% 95 79,17% 70,30%
82 Ана Величкова София 81 СОУ "Виктор Юго" 86 61,43%   0,00% 95 79,17% 70,30%
83 Натали  Огнянова Младенова София ЧСОУ"Св.Георги" 97 69,29%   0,00% 85 70,83% 70,06%
84 Георги Борянов Бинев Варна VII СОУ"Н.Геров" 90 64,29% 39 65,00% 90 75,00% 70,00%
84 Мила Тодорова Първанова Варна ЧЕУ"Малкият принц"   0,00% 39 65,00% 90 75,00% 70,00%
постижение
85 Николай Николаев Тодоранов Пловдив Академия "21 век"; ОУ "Стоян Михайловски" 85 60,71% 24 40,00% 95 79,17% 69,94%
86 Валентин Иванов Маринов  Бургас ОУ "Пейо Яворов" 96 68,57%   0,00% 85 70,83% 69,70%
87 Иван Мирославов Димитров Варна СОУ"Св.Кл.Охридски" 90 64,29% 33 55,00% 90 75,00% 69,64%
87 Маргарита Свиленова Тенева Варна ОУ"Г.С.Раковски" 90 64,29% 21 35,00% 90 75,00% 69,64%
87 Радостина Златкова Анастасова Варна ОУ "Г.С.Раковски" 90 64,29% 24 40,00% 90 75,00% 69,64%
88 Едиз Бейхан Хакъ Шумен III OУ "Д.Благоев" 95 67,86% 36 60,00% 85 70,83% 69,35%
89 Христо Христов Урумов София "Дорис Тенеди" 103 73,57% 39 65,00%   0,00% 69,29%
90 Александра Апостолова Сливен 4 ОУ "Димитър Петров"   0,00% 33 55,00% 100 83,33% 69,17%
90 Георги Атанасов Захариев Стара Загора СОУ "Васил Левски"   0,00% 33 55,00% 100 83,33% 69,17%
90 Кристиян Пламенов Краев Варна ОУ"Добри Чинтулов"   0,00% 33 55,00% 100 83,33% 69,17%
90 Павел Ясенов Павлов Стара Загора VI ОУ "Св. Никола"   0,00% 33 55,00% 100 83,33% 69,17%
90 Пламен Пламенов Овчаров Стара Загора СОУ "Васил Левски"   0,00% 33 55,00% 100 83,33% 69,17%
90 Никита Радославов Койнов
Пловдив
ОУ"Елин Пелин"
  0,00% 33 55,00% 100 83,33% 69,17%
90 Иван Деянов Славков София 125СОУ 84 60,00% 47 78,33%   0,00% 69,17%
91 Калоян Трифонов Йовчев Варна ОУ"Г.С.Раковски" 82 58,57% 18 30,00% 95 79,17% 68,87%
92 Мария Иванова Митева Бургас ОУ "Елин Пелин"  93 66,43% 27 45,00% 85 70,83% 68,63%
92 Исидор Илиянов Хлебаров София 41 ОУ 93 66,43%   0,00% 85 70,83% 68,63%
93 Цветослав Валентинов Мавродиев Варна СОУ"Св.Кл.Охридски"   0,00% 27 45,00% 110 91,67% 68,33%
94 Мартин Теодоров Пейчев Варна ОУ"Св.св.Кирил и Методий" 92 65,71% 27 45,00% 85 70,83% 68,27%
95 Димитър Иванов Мандаджиев Ямбол НУ "Св.св. Кирил и Методий" 107 76,43% 36 60,00%   0,00% 68,21%
96 Веселин Пламенов Дерменджиев София 107 ОУ 97 69,29% 18 30,00% 80 66,67% 67,98%
97 Габриела Йорданова Станимирова София ЧОУ Св. София 91 65,00%   0,00% 85 70,83% 67,92%
97 Стефани Мирославова Тодорова София 35 СОУ 77 55,00% 39 65,00% 85 70,83% 67,92%
98 Димитър Ивайлов Казаков Балчик ОУ"Антим I"   0,00% 36 60,00% 90 75,00% 67,50%
98 Христина Анатолиева Андонова Варна ОУ "Цар Симеон І" 56 40,00% 36 60,00% 90 75,00% 67,50%
98 Свилен  Маринов Дилчев София 107 ОУ 70 50,00% 36 60,00% 90 75,00% 67,50%
99 Павел Петров Ангелов Пловдив СОУ Софроний Врачански 72 51,43% 21 35,00% 100 83,33% 67,38%
100 Ева Галин Петкова Габрово ОУ "Ран Босилек" 89 63,57% 24 40,00% 85 70,83% 67,20%
100 Надежда Благоева Богоева Варна ОУ"Св.св.Кирил и Методий" 89 63,57% 27 45,00% 85 70,83% 67,20%
100 Христан Стефанов Стефанов Пловдив Академия "21 век";ОУ "В.и К. Тютюнджиян" 89 63,57% 36 60,00% 85 70,83% 67,20%
101  Владимир Красимиров Николов Силистра СОУ"Н.Й.Вапцаров" 94 67,14%   0,00% 80 66,67% 66,90%
102 Преслав Милков Петров Варна VII СОУ"Н.Геров" 82 58,57% 21 35,00% 90 75,00% 66,79%
102 Ирена Крумова Попова София ЧСОУ"П.Славейков 82 58,57%   0,00% 90 75,00% 66,79%
102 Йордан Йорданов Портокалски Благоевград VIII - мо ОУ 89 63,57% 42 70,00%   0,00% 66,79%
103 Владислав Радомиров Стефанов Варна ОУ"Св.св.Кирил и Методий"   0,00% 30 50,00% 100 83,33% 66,67%
104 Денис Петров Божков Пловдив ОУ Яне Сандански 93 66,43% 27 45,00% 80 66,67% 66,55%
105 Михаил Бориславов Илиев Белослав НУ "Отец Паисии" 81 57,86%   0,00% 90 75,00% 66,43%
105 Никол Николаева Радева Силистра ОУ "Отец Паисий" 81 57,86%   0,00% 90 75,00% 66,43%
105 Алкира Василий Неделчева София 107 ОУ 81 57,86% 18 30,00% 90 75,00% 66,43%
106 Красимир Йорданов Митев Варна ОУ"Г.С.Раковски" 98 70,00% 24 40,00% 75 62,50% 66,25%
106 Никола Георгиев Димитров Пловдив Академия "21 век";ОУ "Петър Берон" 63 45,00% 24 40,00% 105 87,50% 66,25%
107 Георги Иванов Иванов София 107 ОУ 94 67,14% 39 65,00% 75 62,50% 66,07%
108 Анна Василева Божилова Варна ОУ"Св.св.Кирил и Методий" 84 60,00% 39 65,00% 80 66,67% 65,83%
108 Ванеса Маринова Танева Стара Загора VI ОУ "Св. Никола"   0,00% 24 40,00% 110 91,67% 65,83%
108 Момчил Здравков Йовков
Пловдив
СОУ "Св. Патриарх Евтимий"
  0,00% 39 65,00% 80 66,67% 65,83%
108 Петър Андреев Боцев София 107 ОУ 91 65,00% 27 45,00% 80 66,67% 65,83%
109 Биляна Христова Дичева Варна VII СОУ"Н.Геров" 85 60,71% 24 40,00% 85 70,83% 65,77%
110 Александър Дамянов Стефанов Варна ОУ"П.Р.Славейков" 79 56,43% 30 50,00% 90 75,00% 65,71%
110 Димитър Диянов Мирчев Силистра ОУ "Отец Паисий" 79 56,43%   0,00% 90 75,00% 65,71%
110 Стефани Карин Шпиринг Бургас СОУ "Петко Росен" 79 56,43%   0,00% 90 75,00% 65,71%
110 Николай Младенов Младенов София 20 ОУ 79 56,43% 21 35,00% 90 75,00% 65,71%
111 Даниела МиленоваТодорова Варна ОУ "Г.С.Раковски" 73 52,14% 27 45,00% 95 79,17% 65,65%
111 Антон  Константинов Върбенов София ЧОУ"Св.София" 73 52,14%   0,00% 95 79,17% 65,65%
112 Димитър Георгиев Калудов Бургас ОУ "Св. Княз Борис  I" 84 60,00%   0,00% 85 70,83% 65,42%
112 Димитър Христов Христов Силистра ОУ "Отец Паисий" 84 60,00%   0,00% 85 70,83% 65,42%
112 Марина Пламенова Парушева Варна СОУ"Св.Кл.Охридски"   0,00% 36 60,00% 85 70,83% 65,42%
113 Валери Пламенов Китипов Варна ОУ"Св.св.Кирил и Методий" 78 55,71% 21 35,00% 90 75,00% 65,36%
113 Кристиян Мирославов Петров Варна СОУ"Св.Кл.Охридски" 78 55,71% 21 35,00% 90 75,00% 65,36%
113 Максим Николаев Узунов Варна VІІІ СОУПЧЕ 78 55,71%   0,00% 90 75,00% 65,36%
113 Ирина Ангелова Голева Пловдив Академия "21 век"; ОУ "Васил Петлешков" 78 55,71% 27 45,00% 90 75,00% 65,36%
114 Кристиан Калинов Кръстев София 107 ОУ 72 51,43% 15 25,00% 95 79,17% 65,30%
115 Кристиян Руменов Стоименов София 150 ОУ 89 63,57% 21 35,00% 80 66,67% 65,12%
115 Магдалена Десислав Димова София 18 СОУ 89 63,57% 27 45,00% 80 66,67% 65,12%
116 Светла Петрова Драганова Варна СОУ"Св.Кл.Охридски"   0,00% 33 55,00% 90 75,00% 65,00%
116 Калина Димитрова Йорданова
Пловдив
СОУ "Св. Патриарх Евтимий"
  0,00% 33 55,00% 90 75,00% 65,00%
116 Александър Петров Станков София ЧОУ"Св.Климент Охридски"   0,00% 33 55,00% 90 75,00% 65,00%
117 Даниела Спасова Костадинова Айтос СОУ "Христо Ботев"  100 71,43% 33 55,00% 70 58,33% 64,88%
118 Александър Георгиев Димитров София 96 СОУ 97 69,29% 36 60,00%   0,00% 64,64%
118 Цветан Христов Станчев София 36 СОУ 76 54,29%   0,00% 90 75,00% 64,64%
119 Магдалена Николаева Николова Варна VII СОУ"Н.Геров"   0,00% 30 50,00% 95 79,17% 64,58%
119 Александър Илиянов Радев
Пловдив
ОУ "Райна Княгиня"
  0,00% 30 50,00% 95 79,17% 64,58%
120 Мартин Владимиров Тропчев София 55 СОУ 81 57,86%   0,00% 85 70,83% 64,35%
121 Христина Венциславова Иванова София 32 СОУ 96 68,57% 36 60,00%   0,00% 64,29%
122 Иглика Пламенова Генова Варна ОУ"П.Р.Славейков" 92 65,71% 27 45,00% 75 62,50% 64,11%
123 Ивайло Костадинов Станчев Варна ОУ"П.Р.Славейков" 86 61,43% 33 55,00% 80 66,67% 64,05%
123 Павел Димитров Кадиев Бургас СОУ "Петко Росен" 86 61,43% 24 40,00% 80 66,67% 64,05%
124 Петя Здравкова Бонева Варна ОУ"Захари Стоянов" 80 57,14% 24 40,00% 85 70,83% 63,99%
125 Димитър Стефанов Стефанов Айтос СОУ "Христо Ботев" 74 52,86%   0,00% 90 75,00% 63,93%
126 Георги Ганчев Пентакев Бургас ОУ "Елин Пелин" 97 69,29%   0,00% 70 58,33% 63,81%
127 Пламен Пламенов Краев Варна ОУ"Добри Чинтулов"   0,00% 39 65,00% 75 62,50% 63,75%
127 Анна-Мария Кирева
Пловдив
Академия "21 век"; СОУ " П. Евтимий"
74 52,86% 39 65,00% 75 62,50% 63,75%
128 Йоана-Мария Славей Велчева Бургас ОУ "Св. Княз Борис  I" 85 60,71%   0,00% 80 66,67% 63,69%
128 Теодора Юлианова Рангелова Варна ОУ"Добри Чинтулов" 85 60,71% 18 30,00% 80 66,67% 63,69%
128 Радостина Иванова Запрянова София ЧОУ"Св.София" 85 60,71%   0,00% 80 66,67% 63,69%
129 Росица Георгиева Петрова Пловдив Академия "21 век"; НУ "Св. Климент Охридски" 79 56,43% 24 40,00% 85 70,83% 63,63%
130 Венелин Димитров Митев Сливен НУ "Васил Левски" 73 52,14% 6 10,00% 90 75,00% 63,57%
130 Павел Бориславов Моравенов Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 94 67,14% 36 60,00%   0,00% 63,57%
131 Ванеса Алексеева Ванкова Варна VІІ СОУ "Н.Геров" 67 47,86%   0,00% 95 79,17% 63,51%
131 Милчо Димитров Милчев Варна ОУ "Захари Стоянов" 67 47,86%   0,00% 95 79,17% 63,51%
132 Кристиян Костадинов  Гиздев
Пловдив
Академия "21 век"; НУ "Св. Климент Охридски" 90 64,29% 18 30,00% 75 62,50% 63,39%
133 Виктория Радославова Йовкова Варна ОУ"П.Р.Славейков" 83 59,29% 36 60,00% 80 66,67% 63,33%
133 Стефан Николаев Коритарев Пловдив Академия "21 век";НУ "П.Р. Славейков" 82 58,57% 36 60,00% 80 66,67% 63,33%
134 Преслава Тонева Теллалова Шумен СОУ "Йоан Екзарх Български" 78 55,71%   0,00% 85 70,83% 63,27%
135 Васил Георгиев Чиров София 107 ОУ 86 61,43% 39 65,00%   0,00% 63,21%
136 Елеонора Ивайлова Иванова Варна ОУ"Черноризец Храбър" 83 59,29% 24 40,00% 80 66,67% 62,98%
137 Вилия Радостинова Зивилдиева Бургас ОУ "Бр. Миладинови"   0,00% 33 55,00% 85 70,83% 62,92%
138 Димана Десиславова Маринова Варна ОУ"Захари Стоянов" 88 62,86% 30 50,00% 75 62,50% 62,68%
139 Антоний Добринов Цанков Варна СОУ"Св.Кл.Охридски" 105 75,00% 30 50,00%   0,00% 62,50%
139 Калина Калинова Кирова Варна ОУ"Черноризец Храбър" 70 50,00% 18 30,00% 90 75,00% 62,50%
139 Танита Пламенова Консулова Варна ОУ"Св.св.Кирил и Методий"   0,00% 30 50,00% 90 75,00% 62,50%
139 Камен Данаилов Прангов София 51СОУ 70 50,00% 45 75,00%   0,00% 62,50%
140 Ангел  Иванов Райчев София 125СОУ 104 74,29% 30 50,00%   0,00% 62,14%
140 Иван Атанасов Паскалев София 34 СОУ 69 49,29% 45 75,00%   0,00% 62,14%
140 Александра Боянова Господинова София 41 ОУ 97 69,29% 33 55,00%   0,00% 62,14%
140 Иван Георгиев Стефанов София 107 ОУ 83 59,29% 39 65,00%   0,00% 62,14%
140 Теодор Николаев Сербезов София 19 СОУ 83 59,29% 39 65,00%   0,00% 62,14%
141 Вяра Владимирова Мирославова Стара Загора СОУ "Васил Левски"   0,00% 27 45,00% 95 79,17% 62,08%
142 Весела Пенчева Петкова Бургас ОУ "Пейо Яворов" 86 61,43%   0,00% 75 62,50% 61,96%
143 Антон Светославов Антонов Варна III ОУ"Ангел Кънчев" 80 57,14% 33 55,00% 80 66,67% 61,90%
143 Борислав Димитров Борисов Бургас СОУ "Петко Росен" 80 57,14%   0,00% 80 66,67% 61,90%
143 Калоян Александров Димитров Сливен XI СОУ "Констатин Константинов" 80 57,14% 21 35,00% 80 66,67% 61,90%
143 Катрин Златинова Кайрякова Шумен НУ „Илия Р. Блъсков” 80 57,14% 33 55,00% 80 66,67% 61,90%
143 Вероника Ивайлова Ченчева София 36 СОУ 80 57,14% 24 40,00% 80 66,67% 61,90%
143 Златин Боянов Манахов София 38 ОУ 80 57,14%   0,00% 80 66,67% 61,90%
144 Иван Станиславов Кузманов Варна СОУ"Св.Кл.Охридски" 89 63,57% 36 60,00% 60 50,00% 61,79%
145 Веселина Николаева Иванова Бургас ОУ "Христо Ботев" - кв. Сарафово   0,00% 24 40,00% 100 83,33% 61,67%
145 Галина Георгиева Уждрина Варна СОУ"Св.Кл.Охридски" 91 65,00% 27 45,00% 70 58,33% 61,67%
145 Михаела Иванова Цанкова София ЧОУ "Св. София"   0,00% 24 40,00% 100 83,33% 61,67%
146 Мария Борисова Христова София 107 ОУ 85 60,71%   0,00% 75 62,50% 61,61%
147 Райна Мирославова Димитрова Бургас ОУ "Св. Княз Борис  I" 79 56,43%   0,00% 80 66,67% 61,55%
147 Савина Димчева Динева Бургас СОУ "Петко Росен" 79 56,43%   0,00% 80 66,67% 61,55%
148 Илко Илков Ченев Силистра ОУ "Отец Паисий" 73 52,14%   0,00% 85 70,83% 61,49%
149 Александър Веселинов Димитров Варна VIII СОУПЧЕ"А.С.Пушкин" 61 43,57% 24 40,00% 95 79,17% 61,37%
150 Александра Тодорова Желязкова Варна СОУ"Св.Кл.Охридски" 66 47,14% 36 60,00% 75 62,50% 61,25%
150 Деница Юлиянова Петкова Бургас ОУ "Бр. Миладинови"    0,00% 36 60,00% 75 62,50% 61,25%
150 Диян Пламенов Колев Бургас ОУ "Св. Княз Борис  I" 84 60,00%   0,00% 75 62,50% 61,25%
150 Радостина Пламенова Богданова Варна VIII СОУПЧЕ"А.С.Пушкин" 78 55,71% 36 60,00% 75 62,50% 61,25%
150 Кремена Ивайлова Славкова София НСОУ 84 60,00%   0,00% 75 62,50% 61,25%
150 Кристиян Рътков София ЧОУ "Света София"   0,00% 21 35,00% 105 87,50% 61,25%
151 Мартина Петкова Василева Варна ОУ "П.Р.Славейков" 78 55,71%   0,00% 80 66,67% 61,19%
152 Велизар Пламенов Петров
Пловдив
ОУ "В. и К. Тютюнджиян"
72 51,43% 27 45,00% 85 70,83% 61,13%
152 Калоян Ангелов Желязков София ЧНУ "Питагор" 72 51,43% 30 50,00% 85 70,83% 61,13%
152 Кристиян Михаилов Кръстев София 23 СОУ 72 51,43%   0,00% 85 70,83% 61,13%
153 Радостин Бисеров Хаджимарков София 125 СОУ 80 57,14% 39 65,00%   0,00% 61,07%
154 Александър Великов Величков Силистра ОУ "Отец Паисий" 77 55,00%   0,00% 80 66,67% 60,83%
154 Веселин Веселинов Радев Варна III ОУ"Ангел Кънчев" 56 40,00% 33 55,00% 80 66,67% 60,83%
154 Десислава Пламенова Андонова Варна VII СОУ"Н.Геров" 77 55,00% 27 45,00% 80 66,67% 60,83%
154 Павел Ивайлов Труфев Варна ОУ"Иван Вазов"   0,00% 33 55,00% 80 66,67% 60,83%
154 Павел Василев Симеонов
Пловдив
ОУ "Алеко Константинов"
  0,00% 33 55,00% 80 66,67% 60,83%
154 Габриела Здравкова Стойчева София 138 СОУ   0,00% 33 55,00% 80 66,67% 60,83%
155 Ива Стойкова Даскалова Бургас ОУ "Св. Княз Борис  I" 71 50,71%   0,00% 85 70,83% 60,77%
156 Марин Йорданов Йорданов Шумен СОУ "Йоан Е.Български" 100 71,43% 30 50,00%   0,00% 60,71%
157 Албена Димитрова Василева Варна VII СОУ"Н.Геров" 94 67,14% 27 45,00% 65 54,17% 60,65%
157 Катрина Кристофър Торп София 107 ОУ 94 67,14% 30 50,00% 65 54,17% 60,65%
158 Ренета Иванова Николова Севлиево СОУ "Васил Левски" 88 62,86% 27 45,00% 70 58,33% 60,60%
159 Сава Николаев Хаджиминчев Шумен НУ „Илия Р. Блъсков” 82 58,57% 15 25,00% 75 62,50% 60,54%
160 Ива Маринова Цветанова
Пловдив
ОУ"Райна Княгиня"
76 54,29% 21 35,00% 80 66,67% 60,48%
161 Магдалена Георгиева Савова Бургас ОУ "Бр. Миладинови"    0,00% 30 50,00% 85 70,83% 60,42%
161 Емилия Атанасова Моллова
Пловдив
ОУ "Елин Пелин"
  0,00% 30 50,00% 85 70,83% 60,42%
161 Борислав Пламенов Петров София 41 ОУ 70 50,00% 30 50,00% 85 70,83% 60,42%
162 Боян Иванов Кацаров Варна VII СОУ"Н.Геров" 92 65,71% 33 55,00% 65 54,17% 60,36%
163 Гергана Савова Попова Варна ОУ"Г.С.Раковски" 69 49,29% 15 25,00% 85 70,83% 60,06%
164 Даниел Свиленов Стоянов гр.Дулово  ОУ”Христо Смирненски” 63 45,00%   0,00% 90 75,00% 60,00%
164 Николай Красимиров Маринов
Пловдив
ОУ Райна Княгиня
  0,00% 27 45,00% 90 75,00% 60,00%