АКАДЕМИЯ "21 ВЕК"  съвместно със СНЦ "НИДЕ" гр. Пловдив
ТРАДИЦИОННА ЛЯТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА
подготовка за Австралийско кенгуру
хотел "Извора" - Средногорци от 15 до 20 юли
http://www.academy21century.com/school-nature/green-school/srednogorci2013/offer.php
РЕЙТИНГ 2 КЛАС НАД 50%
С ПРАВО НА ВКЛЮЧВАНЕ  В ШКОЛАТА
КВОТА АКАДЕМИЯ "21 ВЕК" ПЛОВДИВ        10 ДЕЦА
КВОТА ПРИЯТЕЛИ НА АКАДЕМИЯ"21 ВЕК"   10 ДЕЦА 
Ако останат свободни места за школата в двете квоти, ще включим желаещите извън рейтинга.
Записаните трябва да направят дарение за фонд "Талантливо дете" към СНЦ "НИДЕ" на стойност  75 лв. 
ВНИМАНИЕ! Рейтинговото класиране е направено на базата на двата най-добри резултата от математическите турнири "Черноризец Храбър", "Иван Салабашев" и "Европейско кенгуру" като максималният брой точки на всяко състезание е приравнен към 100. Това прави състезанията равностойни.
Все още има градове, от които нямаме резултати от "Европейско кенгуру" - Враца, Пазарджик и др. Класирането ще бъде максимално коректно, когато в сайта на СМБ: http://www.math.bas.bg/smb/ бъдат качени резултатите от всички градове.
Ако не намерите резултатите на вашето дете, обадете се, за да нанесем корекция!

Име, презиме, фамилия
Град
Училище
ЧХ ЧХ% ИС ИС% ЕК ЕК% рейтинг
високо постижение
1 Огнян Боянов Арсов Варна ОУ"Цар Симеон I" 91 86,67% 39 65,00% 100 83,33% 85,00%
2 Петър Красимиров Вълчанов Айтос СОУ "Христо Ботев" 88 83,81%   0,00% 100 83,33% 83,57%
3 Станислав Красимиров Великов Варна ОУ "Цар Симеон І" 90 85,71%   0,00% 95 79,17% 82,44%
4 Боряна Людмилова Шенкова Габрово СОУ "Райчо Каролев" 82 78,10% 51 85,00% 95 79,17% 82,08%
5 Дарин Костов София ЧОУРЧО "Бълг. школо" 80 76,19% 30 50,00% 105 87,50% 81,85%
6 Мартин Живков Добрев Варна ОУ "П.Р.Славейков" 83 79,05%   0,00% 100 83,33% 81,19%
7 Андрея Огнянова Христова София 90 СОУ 90 85,71% 33 55,00% 90 75,00% 80,36%
много добро постижение
8 Здравко Георгиев Раев  София 73 СОУ 84 80,00%   0,00% 95 79,17% 79,58%
9 Антония Николаева Илиева София ЧОУ Св. К. Охридски 70 66,67% 45 75,00% 100 83,33% 79,17%
10 Даница Руменова Костова Варна ОУ"Св.св.Кирил и Методий" 83 79,05% 33 55,00% 95 79,17% 79,11%
11 Маргулан Ерланов Исмолдаев Шумен СОУ "Сава Доброплодни" 59 56,19% 21 35,00% 120 100,00% 78,10%
12 Месру Месру Гемеджи Варна VII СОУ"Найден Геров" 64 60,95% 45 75,00% 95 79,17% 77,08%
12 Тихомир Йовков Тинков Варна VII СОУ"Найден Геров" 70 66,67% 30 50,00% 105 87,50% 77,08%
13 Владимир Огнянов Генковски Варна СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" 91 86,67% 15 25,00% 80 66,67% 76,67%
14 Иван Димитров Иванов Варна VII СОУ"Найден Геров" 84 80,00% 27 45,00% 85 70,83% 75,42%
15 Даниел Лалов Пловдив Академия 21 век; СОУ "Св. П. Евтимий" 63 60,00% 54 90,00% 0 0,00% 75,00%
16 Иван Илиев  Николов
Пловдив
Академия 21 век; СОУ "Свети Седмочисленици" 62 59,05% 42 70,00% 95 79,17% 74,58%
17 Павел Руменов Братанов Бургас ОУ "Васил Априлов"    0,00% 39 65,00% 100 83,33% 74,17%
17 Йордан Василев Петков Шумен ОУ "Л.Каравелов" гр. Русе   0,00% 39 65,00% 100 83,33% 74,17%
18 Ирина Емилова Колева София 107 ОУ 75 71,43% 18 30,00% 90 75,00% 73,21%
19 Петър Стоилов Жотев София 22 СОУ 70 66,67% 30 50,00% 95 79,17% 72,92%
20 Стивън Василев Василев Враца НУ "Иванчо Младенов" 84 80,00% 39 65,00%   0,00% 72,50%
21 Любомир Росенов Коцев София 107 ОУ 69 65,71% 30 50,00% 95 79,17% 72,44%
22 Борис Иванов Иванов Варна ОУ "П.Р.Славейков" 68 64,76%   0,00% 95 79,17% 71,96%
23 Борис Стоянов Стоянов Варна СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" 63 60,00% 33 55,00% 100 83,33% 71,67%
23 Моника Галинова Ганева Варна ОУ"Добри Чинтулов" 63 60,00% 21 35,00% 100 83,33% 71,67%
23 Стилиян Пламенов Петров Варна ОУ"Св. Патриарх Евтимий" 77 73,33% 42 70,00% 75 62,50% 71,67%
24 Мила Николаева Колева Сливен 3 ОУ "Д-р Иван Селимински" 49 46,67% 48 80,00% 75 62,50% 71,25%
25 Катерина Добромирова Добрева Варна ОУ"Г.С.Раковски" 66 62,86% 15 25,00% 95 79,17% 71,01%
26 Александра Илианова Недкова Габрово ОУ "Ран Босилек" 70 66,67% 30 50,00% 90 75,00% 70,83%
26 Ким Нгок Анх София 32 СОУ 70 66,67%   0,00% 90 75,00% 70,83%
26 Наталия Бориславова Борисова София НУКК 70 66,67% 24 40,00% 90 75,00% 70,83%
26 Станислав Петков Пашкулев София ЧОУ"Св.Климент Охридски"   0,00% 30 50,00% 110 91,67% 70,83%
27 Найден Теодоров Бороджиев София 19 СОУ 83 79,05% 36 60,00% 75 62,50% 70,77%
28 Филип Евгениев Кичуков Варна VІІ СОУ "Н.Геров" 77 73,33% 33 55,00% 80 66,67% 70,00%
постижение
29 Радослав Славов Славов София 81 СОУ 55 52,38% 36 60,00% 95 79,17% 69,58%
29 Юлиян Даниелов Колев София 145 СОУ 63 60,00% 21 35,00% 95 79,17% 69,58%
30 Мартин Славчев Славов Долни чифлик СОУ"Васил Левски"   0,00% 33 55,00% 100 83,33% 69,17%
30 Цветина Иванова Джумайска София 41 ОУ   0,00% 33 55,00% 100 83,33% 69,17%
31 Александър Бисеров Димитров Варна ОУ"П.Р.Славейков"   0,00% 42 70,00% 80 66,67% 68,33%
32 Вяра Александрова Тодорова Враца НУ "Иванчо Младенов" 75 71,43% 39 65,00%   0,00% 68,21%
33 Катерина  Казанджиева София ЧСОУ "Св. Георги" 68 64,76%   0,00% 85 70,83% 67,80%
34 Силвия Георгиева Сребрева
Пловдив
Академия 21 век;  НУ "Св. К.Охридски"
72 68,57% 27 45,00% 80 66,67% 67,62%
35 Даниел Кристиян Ервин де Храул Варна СОУ"Св.Кл.Охридски" 63 60,00% 27 45,00% 90 75,00% 67,50%
35 Петър Руменов Добрев Варна VII СОУ"Найден Геров" 63 60,00% 27 45,00% 90 75,00% 67,50%
35 Румен Мартинов Иванов Враца НУ "Св.Софроний Врачански" 84 80,00% 33 55,00%   0,00% 67,50%
36 Васил Радославов Рахнев София ЧСОУ "ЕСПА" 73 69,52% 39 65,00%   0,00% 67,26%
37 Йордан Христов Христов Габрово СОУ "Райчо Каролев" 48 45,71% 33 55,00% 95 79,17% 67,08%
38 Зорница Георгиева Пловдив НУМТИ "Добрин Петков" 62 59,05% 33 55,00% 90 75,00% 67,02%
39 Павлин Асенов Асенов Бургас ОУ "Св. Княз Борис I" 53 50,48%   0,00% 100 83,33% 66,90%
40 Нина Красенова Петкова Варна ОУ"Св.св.Кирил и Методий"   0,00% 30 50,00% 100 83,33% 66,67%
41 Виктория Бориславова Славчева Варна VII СОУ"Найден Геров" 65 61,90% 15 25,00% 85 70,83% 66,37%
42 Алекс Георгиев Заимов
Пловдив
СОУ"Св.К.К.Философ"
  0,00% 42 70,00% 75 62,50% 66,25%
43 Николай Светлозаров Пашев Бургас ОУ "Васил Априлов"  76 72,38% 36 60,00%   0,00% 66,19%
43 Калина Ивайлова Пейкова Варна ОУ"Г.С.Раковски" 76 72,38% 36 60,00% 70 58,33% 66,19%
43 Борис Житомиров Петруняшев София 55 СОУ 76 72,38% 36 60,00%   0,00% 66,19%
44 Адриана Ценимирова Чапанова София 125 СОУ 70 66,67% 39 65,00%   0,00% 65,83%
45 Александър Иванов Коешинов Айтос СОУ "Христо Ботев" 55 52,38%   0,00% 95 79,17% 65,77%
46 Иван Иванов Николов Сливен 3 ОУ "Д-р Иван Селимински" 68 64,76% 30 50,00% 80 66,67% 65,71%
47 Димитър Деянов Ханджиев Варна VII СОУ"Найден Геров" 59 56,19% 21 35,00% 90 75,00% 65,60%
48 Милчо Асенов Нешев Бургас ОУ "Елин Пелин" 63 60,00%   0,00% 85 70,83% 65,42%
48 Магдалена Даниелова Денева Силистра ОУ "Иван Вазов" 63 60,00%   0,00% 85 70,83% 65,42%
48 Филип Александров Андонов Хасково ОУ "Христо Смирненски"   0,00% 36 60,00% 85 70,83% 65,42%
49 Александър Ангелов Янев Варна ОУ"Васил Априлов"   0,00% 33 55,00% 90 75,00% 65,00%
49 Георги Иванов Станев
Пловдив
ОУ Кочо Честеменски
  0,00% 33 55,00% 90 75,00% 65,00%
49 Евгения Петрова Павлова София 107 ОУ 40 38,10% 33 55,00% 90 75,00% 65,00%
49 Лорена Георгиева Балахурова Ямбол НУ "Св.св. Кирил и Методий" 63 60,00% 42 70,00%   0,00% 65,00%
50 Теодора Владиславова Величкова Шумен СОУ "Сава Доброплодни" 53 50,48%   0,00% 95 79,17% 64,82%
51 Адриан Едуардов Янковски София 107 ОУ 70 66,67% 24 40,00% 75 62,50% 64,58%
52 Нели Красимирова Великова Силистра ОУ"Св.св.Кирил и Методий" 39 37,14%   0,00% 110 91,67% 64,40%
53 Моника Свиленова Кръстева Варна VII СОУ"Найден Геров" 69 65,71% 33 55,00% 75 62,50% 64,11%
54 Иван Юлианов Херонов Айтос СОУ ''Христо Ботев'' 47 44,76%   0,00% 100 83,33% 64,05%
55 Симеон Крумов Спасов София 119 СОУ   0,00% 39 65,00% 75 62,50% 63,75%
55 Дани Димитрова Стоянова Шумен ІІІ ОУ "Димитър Благоев" 51 48,57% 39 65,00% 75 62,50% 63,75%
56 Симеон Радостинов Николов Бургас ОУ "Св. Климент Охридски" 55 52,38%   0,00% 90 75,00% 63,69%
56 Явор Василев Василев гр.Дулово  ОУ”Христо Смирненски” 55 52,38%   0,00% 90 75,00% 63,69%
57 Евтим Иванов Анастасов Дряново СОУ "Максим Райкович" 59 56,19% 15 25,00% 85 70,83% 63,51%
58 Симеон Ясенов Обретенов Варна ОУ"Захари Стоянов" 63 60,00% 15 25,00% 80 66,67% 63,33%
59 Денис Мустафа Каим Варна СОУ"Св.Кл.Охридски" 75 71,43% 33 55,00%   0,00% 63,21%
59 Гаврил Михайлов Христов Габрово СОУ "Райчо Каролев" 54 51,43% 30 50,00% 90 75,00% 63,21%
59 Даниел Хорхе Алберто Веласкес София 107 ОУ 54 51,43% 30 50,00% 90 75,00% 63,21%
59 Цветелина Николаева Белева София 43 ОУ 54 51,43%   0,00% 90 75,00% 63,21%
60 Иван Мариянов Петков Габрово НУ "Васил Левски" 58 55,24% 24 40,00% 85 70,83% 63,04%
61 Виктория Валентинова Данчева София 32 СОУ   0,00% 33 55,00% 85 70,83% 62,92%
61 Рая Емилова Демирева Варна VII СОУ"Найден Геров" 49 46,67% 24 40,00% 95 79,17% 62,92%
62 Полина Дамянова Дончева Варна ОУ"П.Р.Славейков" 66 62,86% 30 50,00% 75 62,50% 62,68%
63 Антон Цветанов Стоев  В. Търново ОУ "Бачо Киро" 63 60,00% 39 65,00%   0,00% 62,50%
63 Павел Маринов Петров Варна СОУ"П.К.Яворов"   0,00% 30 50,00% 90 75,00% 62,50%
64 Георги Ясенов Атанасов София 73 СОУ 52 49,52%   0,00% 90 75,00% 62,26%
65 Антон Виталиев Каражов София 107 ОУ 65 61,90% 33 55,00% 75 62,50% 62,20%
66 Виктор Велизаров Велизаров Бургас ОУ "Антон Страшимиров" 56 53,33%   0,00% 85 70,83% 62,08%
66 Симона Ясенова Айвазова Варна СОУ "Св.св.Климент Охридски" 56 53,33%   0,00% 85 70,83% 62,08%
66 Иван Стилиянов Лупов Варна ОУ"Захари Стоянов" 37 35,24% 27 45,00% 95 79,17% 62,08%
66 Виктор Светославов Величков София ЧНУ "Питагор"   0,00% 27 45,00% 95 79,17% 62,08%
67 Никола Деянов Георгиев София 73 СОУ 64 60,95% 12 20,00% 75 62,50% 61,73%
68 Теодор Георгиев Малчев София ЧСОУ Увекинд 77 73,33% 30 50,00%   0,00% 61,67%
69 Дияна Светлинова Венкова Варна ОУ "П.Р.Славейков" 55 52,38%   0,00% 85 70,83% 61,61%
69 Александър Атанасов Пловдив НУ Климент Охридски 55 52,38%   0,00% 85 70,83% 61,61%
69 Елена Спиридонова Панайотова Пловдив ОУ Райна Княгиня 55 52,38%   0,00% 85 70,83% 61,61%
70 Преслава Димитрова Димкова  В. Търново ОУ "Бачо Киро" 59 56,19% 33 55,00% 80 66,67% 61,43%
70 Христо Атанасов Атанасов Шумен СОУ "П.Волов" 59 56,19% 9 15,00% 80 66,67% 61,43%
71 Чавдар Василев Костов Бургас ОУ "Антон Страшимиров" 63 60,00%   0,00% 75 62,50% 61,25%
71 Християн Иванов Иванов Пловдив Академия 21 век;  СОУ "Паисий Хилендарски" 63 60,00% 33 55,00% 75 62,50% 61,25%
71 Виктория Петкова Петкова Пловдив Академия 21 век;  СОУ Св. Патриарх Евтимий 30 28,57% 36 60,00% 75 62,50% 61,25%
71 Йоана Иванова Янкова
Пловдив
НУМТИ "Добрин Петков"
  0,00% 36 60,00% 75 62,50% 61,25%
72 Георги Калоянов Георгиев Бургас ОУ "Елин Пелин" 67 63,81%   0,00% 70 58,33% 61,07%
73 Александър Захариев Мандев Варна VII СОУ"Найден Геров" 58 55,24% 24 40,00% 80 66,67% 60,95%
73 Боян Александров Белперченов София 81 СОУ 58 55,24%   0,00% 80 66,67% 60,95%
74 Мария Илиан Лангарова Варна СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" 56 53,33% 33 55,00% 80 66,67% 60,83%
74 Сияна Александрова Козарева Варна ОУ"Добри Чинтулов" 49 46,67% 12 20,00% 90 75,00% 60,83%
74 Теодор Пламенов Петров Варна ЧЕУ"Малкият принц" 49 46,67% 9 15,00% 90 75,00% 60,83%
75 Никола Калинов Гоев София 41 ОУ 66 62,86%   0,00% 70 58,33% 60,60%
76 Михаела Константинова Костадинова Бургас ОУ "Св. княз Борис І" 44 41,90%   0,00% 95 79,17% 60,54%
77 Стоил Станиславов Цонев Варна ОУ "Захари Стоянов" 57 54,29%   0,00% 80 66,67% 60,48%
78 Пламен Ивайлов Николов София 104 ОУ 43 40,95% 30 50,00% 85 70,83% 60,42%
79 Ивайло Борисов Генов Варна ОУ"Св.св.Кирил и Методий" 48 45,71% 21 35,00% 90 75,00% 60,36%
79 Михаил Любомиров Маринов София 107 ОУ 48 45,71% 45 75,00%   0,00% 60,36%
80 Пламен Радосветов Куцаров Варна ОУ "Г.С.Раковски" 65 61,90%   0,00% 70 58,33% 60,12%
81 Цветелина Тихомирова Цанкова Сливен III ОУ "Д-р Ив. Селимински" 43 40,95%   0,00% 95 79,17% 60,06%
82 Борис Димитров Димитров Бургас ОУ "Св. Климент Охридски" 56 53,33%   0,00% 80 66,67% 60,00%
82 Георги Антонов Димитров Варна ОУ "П.Р.Славейков" 56 53,33%   0,00% 80 66,67% 60,00%
82 Даниел Емилов Димитров Варна ОУ"П.Р.Славейков" 38 36,19% 27 45,00% 90 75,00% 60,00%
82 Максим Ивов Георгиев Варна СОУ"Гео Милев" 56 53,33% 27 45,00% 80 66,67% 60,00%
83 Беатрис Иванова Иванова Кюстендил 7 ОУ 47 44,76%   0,00% 90 75,00% 59,88%
84 Евгений Илиянов Караланов
Пловдив
Академия 21 век;  ОУ "Душо Хаджидеков"
60 57,14% 33 55,00% 75 62,50% 59,82%
85 Калоян Ясенов Петров София 107 ОУ 73 69,52% 30 50,00%   0,00% 59,76%
86 Десислава Иванова Иванова Бургас ОУ "Св. Климент Охридски" 51 48,57%   0,00% 85 70,83% 59,70%
86 Александра Панайотис Минциду София 121 СОУ 51 48,57%   0,00% 85 70,83% 59,70%
87 Никола Свиленов Стойчев Варна СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" 42 40,00% 21 35,00% 95 79,17% 59,58%
88 Вероника Юриева Йорданова Сливен НУ "Васил Левски" 55 52,38% 21 35,00% 80 66,67% 59,52%
89 Йоана Дръндарова Пловдив НУ Климент Охридски 59 56,19%   0,00% 75 62,50% 59,35%
90 Борис Валентинов Петров Варна VII СОУ"Найден Геров" 63 60,00% 21 35,00% 70 58,33% 59,17%
90 Виктория Петрова Неделчева София 138 СОУ   0,00% 21 35,00% 100 83,33% 59,17%
91 Кристиян Пламенов Христов
Пловдив
Академия 21 век;  ОУ "Димитър Талев"
54 51,43% 27 45,00% 80 66,67% 59,05%
92 Елеонора Дианова Динева Варна ОУ"Стефан Караджа" 45 42,86%   0,00% 90 75,00% 58,93%
93 Васил Здравков Гинев Варна VII СОУ"Найден Геров" 49 46,67% 21 35,00% 85 70,83% 58,75%
93 Наталия Миленова Юницка Варна ОУ"Г.С.Раковски"   0,00% 33 55,00% 75 62,50% 58,75%
93 Константин Асенов Юруков София 112 ОУ 49 46,67%   0,00% 85 70,83% 58,75%
94 Денислав Димитров Дюлгеров Пловдив Академия 21 век;  СОУ "Св. Патриарх Евтимий" 40 38,10% 21 35,00% 95 79,17% 58,63%
95 Габриела Мирославова Кючукова Бургас ОУ ''Братя Миладинови'' 57 54,29%   0,00% 75 62,50% 58,39%
96 Галин Иванов Панев Варна ОУ "Захари Стоянов" 70 66,67%   0,00% 60 50,00% 58,33%
96 Лъчезар Лъчезар Добролевски Варна ОУ"Г.С.Раковски"   0,00% 30 50,00% 80 66,67% 58,33%
97 Самуил Валентинов Иванов Варна ОУ"П.Р.Славейков" 48 45,71% 24 40,00% 85 70,83% 58,27%
98 Гергана Манолова Александрова Ямбол НУ "Св.св. Кирил и Методий" 59 56,19% 36 60,00%   0,00% 58,10%
98 Радослав Ангелов Кънев Варна СОУ "Св.св.Климент Охридски" 52 49,52%   0,00% 80 66,67% 58,10%
99 Георги Тодоров Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 56 53,33% 21 35,00% 75 62,50% 57,92%
99 Александър Александров Лазарков София 108 СОУ   0,00% 27 45,00% 85 70,83% 57,92%
100 Никола Христомиров Генев Варна ОУ "Цар Симеон І" 60 57,14% 12 20,00% 70 58,33% 57,74%
101 Стефка Тинкова Няголова Бургас СОУ "Петко Росен"   0,00% 39 65,00% 60 50,00% 57,50%
101 Алекс Антонов Димитров Димитровград ОУ "Пенчо Славейков" 63 60,00% 33 55,00%   0,00% 57,50%
101 Хари Рашков Ковачев София 107 ОУ 42 40,00% 24 40,00% 90 75,00% 57,50%
102 Павлин Събев Събев В. Търново ОУ"Св.П.Евтимий" 55 52,38%   0,00% 75 62,50% 57,44%
103 Симеон Стоилов Стойчев Силистра ОУ "Отец Паисий" 46 43,81%   0,00% 85 70,83% 57,32%
103 Христо Стефанов Добрев Сливен НУ "Васил Левски" 46 43,81%   0,00% 85 70,83% 57,32%
103 Давид Руменов Керимов София 107 ОУ 46 43,81% 15 25,00% 85 70,83% 57,32%
104 Анжело Стефано Кискуцу Варна ЧФУ "Шарл Перо" 59 56,19%   0,00% 70 58,33% 57,26%
105 Даяна Боянова Аврамова Силистра ОУ "Отец Паисий" 63 60,00%   0,00% 65 54,17% 57,08%
106 Маргарита Георгиева Иванова Варна ОУ "П.Р.Славейков" 45 42,86%   0,00% 85 70,83% 56,85%
107 Борислав Георгиев Георгиев Варна СОУ"Св.Кл.Охридски" 58 55,24% 30 50,00% 70 58,33% 56,79%
107 Цветелина Николаева Златанова Варна VII СОУ"Найден Геров" 58 55,24% 30 50,00% 70 58,33% 56,79%
107 Теодор Николов Пловдив СОУ Симеон Велики 58 55,24% 24 40,00% 70 58,33% 56,79%
108 Цвета Божидарова Кирилова Сливен НУ "Васил Левски"   0,00% 33 55,00% 70 58,33% 56,67%
108 Самуил Атанасов Петров Варна VII СОУ"Найден Геров" 49 46,67% 15 25,00% 80 66,67% 56,67%
108 Самуил Викторов Стефанов Варна ОУ"Г.С.Раковски" 49 46,67% 15 25,00% 80 66,67% 56,67%
108 Емил Иво Рибарев Габрово СОУ "Райчо Каролев" 49 46,67% 27 45,00% 80 66,67% 56,67%
109 Николай Драгомиров Божков Пловдив СОУ Н.Вапцаров 62 59,05%   0,00% 65 54,17% 56,61%
110 Калоян Огнянов Петров Варна СОУ"Св.Кл.Охридски" 53 50,48% 18 30,00% 75 62,50% 56,49%
110 Мария-Магдалена Христова Гергова Варна ОУ "П.Р.Славейков" 53 50,48%   0,00% 75 62,50% 56,49%
111 Виктория Иванова Кацарова Пловдив НУ Климент Охридски 44 41,90% 24 40,00% 85 70,83% 56,37%
112 Никол Лъчезарова Николова София 145 СОУ   0,00% 30 50,00% 75 62,50% 56,25%
113 Валентин Христов Цветанов  Варна ОУ "Христо Ботев" 48 45,71%   0,00% 80 66,67% 56,19%
113 Виктор Бориславов Михайлов София 32 СОУ 76 72,38% 24 40,00%   0,00% 56,19%
114 Таня Цветославова Петкова Враца НУ "Софроний Врачански" 56 53,33% 18 30,00% 70 58,33% 55,83%
114 Георги Янев Касъров Варна ОУ"П.Р.Славейков" 42 40,00% 27 45,00% 80 66,67% 55,83%
114 Мартин Православов Миленков Варна ОУ"Добри Чинтулов"   0,00% 27 45,00% 80 66,67% 55,83%
114 Яна Добринова Каишева Варна СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" 70 66,67% 27 45,00%   0,00% 55,83%
114 Иван Станиславов Цветков Севлиево СОУ "Васил Левски" 70 66,67% 27 45,00%   0,00% 55,83%
114 Адриана Данаилова Димитрова Сливен 3 ОУ "Д-р Иван Селимински"   0,00% 27 45,00% 80 66,67% 55,83%
114 Божидар Кирилов Бонев София ЧНУ "Питагор"   0,00% 27 45,00% 80 66,67% 55,83%
114 Лъчезар Каменов Коцалков София Веда   0,00% 27 45,00% 80 66,67% 55,83%
115 Ния Иванова Гайдарова Сливен XII СОУ "Елисавета Багряна" 38 36,19%   0,00% 90 75,00% 55,60%
116 Дарина Атанасова Пловдив Академия 21 век;  ОУ "Драган Манчов" 51 48,57% 15 25,00% 75 62,50% 55,54%
116 Милла Стефанова Хаджифилева
Пловдив
НУ "Св. К.Охридски"
51 48,57% 27 45,00% 75 62,50% 55,54%
117 Калоян Миленов Марков Варна ОУ"Антон Страшимиров"   0,00% 24 40,00% 85 70,83% 55,42%
117 Мартин Свеженов Чакъров Варна СОУ"Гео Милев" 41 39,05% 24 40,00% 85 70,83% 55,42%
117 Ана Мария Иванова Иванова Сливен 11 СОУ "К. Константинов" 42 40,00% 24 40,00% 85 70,83% 55,42%
117 Кристел Мартинова Димитрова Сливен НУ "Васил Левски" 38 36,19% 24 40,00% 85 70,83% 55,42%
117 Калина Соколова Николова София ЧНУ "Питагор"   0,00% 24 40,00% 85 70,83% 55,42%
118 Борис Бисеров Станчев Варна VII СОУ"Найден Геров" 55 52,38% 18 30,00% 70 58,33% 55,36%
118 Моника Стелиянова Червенкова Варна ОУ "П.Р.Славейков" 55 52,38%   0,00% 70 58,33% 55,36%
119 Георги Светлозаров Шопов Пловдив ОУ Райна Княгиня 46 43,81%   0,00% 80 66,67% 55,24%
120 Ралица Руменова Захариева Габрово ОУ "Ран Босилек" 50 47,62%   0,00% 75 62,50% 55,06%
121 Мартин Петров Петров Стара Загора V ОУ "Митьо Станев"   0,00% 21 35,00% 90 75,00% 55,00%
122 Христо Младенов Михайлов Хасково СОУ "Св. П. Хилендарски" 54 51,43%   0,00% 70 58,33% 54,88%
123 Ивана Иванова Панайотова Сливен III ОУ "Д-р Ив. Селимински" 45 42,86%   0,00% 80 66,67% 54,76%
124 Радослав Димитров Георгиев Варна ОУ"Цар Симеон І"    0,00% 33 55,00% 65 54,17% 54,58%
124 Александра Бориславова Кьосева Варна ОУ"Йордан Йовков" 49 46,67% 12 20,00% 75 62,50% 54,58%
124 Боян Веселинов Василев Варна ОУ "П.Р.Славейков" 49 46,67%   0,00% 75 62,50% 54,58%
124 Валери Юриев Бойнов Варна ОУ "Захари Стоянов" 49 46,67% 18 30,00% 75 62,50% 54,58%
124 Момчил Ивайлов Марков Варна VII СОУ"Найден Геров" 49 46,67% 27 45,00% 75 62,50% 54,58%
124 Александър Атанасов Атанасов Стара Загора IV ОУ "Кирил Христов"   0,00% 18 30,00% 95 79,17% 54,58%
124 Емилияна Станимирова Георгиева Шумен СОУ "Сава Доброплодни" 49 46,67%   0,00% 75 62,50% 54,58%
125 Надежда Атанасова Донева Бургас ОУ "Св. Княз Борис I" 62 59,05%   0,00% 60 50,00% 54,52%
126 Кристина Николова Димитрова Бургас ОУ "Антон Страшимиров" 40 38,10%   0,00% 85 70,83% 54,46%
127 Любомир Калоянов Калоянов Шумен НУ "Илия Р. Блъсков" 53 50,48%   0,00% 70 58,33% 54,40%
128 Савина Димитрова Пловдив НУ Климент Охридски 57 54,29%   0,00% 65 54,17% 54,23%
129 Георги Петров Райчев Варна ОУ"Кап. Петко войвода"   0,00% 30 50,00% 70 58,33% 54,17%
129 Николай Людмилов Пачовски Козлодуй СОУ"Христо Ботев" 77 73,33% 21 35,00%   0,00% 54,17%
130 Боряна Станимирова Георгиева Бургас ОУ "Братя Миладинови" 39 37,14%   0,00% 85 70,83% 53,99%
130 Кристиян Димитров  Димитров  Хасково ОУ "Христо Смирненски"  39 37,14%   0,00% 85 70,83% 53,99%
131 Николай Николаев Мънчев Габрово ОУ "Ран Босилек" 52 49,52% 18 30,00% 70 58,33% 53,93%
132 Стоян Борисов Енев Карлово Академия 21 век;  СОУ "Васил Левски" 43 40,95% 6 10,00% 80 66,67% 53,81%
133 Елица Петрова Иларионова Варна ОУ "Стефан Караджа" 56 53,33%   0,00% 65 54,17% 53,75%
133 Ивайло Петров Недков Варна ОУ"Г.С.Раковски"   0,00% 27 45,00% 75 62,50% 53,75%
133 Халед Мохамед Мазен Алолаби Варна ОУ"Черноризец Храбър" 56 53,33% 0 0,00% 65 54,17% 53,75%
133 Иван Александров Гюндеров Пловдив Академия 21 век;  СОУ "Паисий Хилендарски" 23 21,90% 27 45,00% 75 62,50% 53,75%
133 Виктор Ивайлов Кацаров
Пловдив
НУ"Св.Климент Охридски"
  0,00% 27 45,00% 75 62,50% 53,75%
133 Рая Стефанова Нинева София 96 СОУ   0,00% 27 45,00% 75 62,50% 53,75%
133 Иван Николаев Андонов Стара Загора VI ОУ "Св. Никола"   0,00% 27 45,00% 75 62,50% 53,75%
133 Елена Красимирова Гинкова Шумен III OУ "Д.Благоев" 44 41,90% 27 45,00% 75 62,50% 53,75%
134 Християн Георгиев Видолов Пловдив ОУ Райна Княгиня 51 48,57%   0,00% 70 58,33% 53,45%
134 Георги Красимиров Кръстев Ямбол НУ "Св.св. Кирил и Методий" 65 61,90% 27 45,00%   0,00% 53,45%
135 Светослав Бончев Пловдив Академия 21 век;  ОУ "д-р Петър Берон" 64 60,95% 15 25,00% 55 45,83% 53,39%
136 Максим Петров Петров Варна ОУ"Черноризец Храбър" 40 38,10% 24 40,00% 80 66,67% 53,33%
136 Стела Танева Петкова Варна ОУ"Г.С.Раковски" 42 40,00% 21 35,00% 80 66,67% 53,33%
136 Мартина Димитрова Шикова Габрово НУ "Васил Левски"   0,00% 24 40,00% 80 66,67% 53,33%
136 Николай Николаев Бакалов Севлиево СОУ "Васил Левски" 35 33,33% 24 40,00% 80 66,67% 53,33%
136 Георги Светломиров Стоянов София 2 СОУ   0,00% 24 40,00% 80 66,67% 53,33%
136 Камен Христов Христов София 145 СОУ 42 40,00%   0,00% 80 66,67% 53,33%
136 Лъчезар Михайлов Лазаров София 138 СОУ   0,00% 24 40,00% 80 66,67% 53,33%
136 Огнян Зюмбюлев София НУКК 42 40,00%   0,00% 80 66,67% 53,33%
136 Христиан Радославов Семерджиев София 31 СУЧЕМ 42 40,00%   0,00% 80 66,67% 53,33%
136 Димитър Димитров Димитров Стара Загора XI ОУ "Николай Лилиев"   0,00% 24 40,00% 80 66,67% 53,33%
136 Владимир Деянов Димитров Шумен НУ „Илия Р. Блъсков”   0,00% 24 40,00% 80 66,67% 53,33%
137 Тони Мирославов Хинков Габрово СОУ "Райчо Каролев" 55 52,38% 12 20,00% 65 54,17% 53,27%
138 Калоян Стоянов Недков София 107 ОУ 54 51,43% 33 55,00%   0,00% 53,21%
139 Филип Венциславов Кирчов  Враца СОУ "Никола Войводов" 59 56,19% 30 50,00%   0,00% 53,10%
140 Димитър Рангелов Матански Пловдив Академия 21 век;  СОУ "Паисий Хилендарски" 37 35,24% 21 35,00% 85 70,83% 53,04%
141 Ралица Стайкова Попова Варна СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" 64 60,95% 27 45,00%   0,00% 52,98%
141 Ивена Иванова Йорданова Сливен НУ "Васил Левски" 50 47,62% 21 35,00% 70 58,33% 52,98%
141 Лиляна Димитрова Шарбанова Шумен III OУ "Д.Благоев" 50 47,62% 18 30,00% 70 58,33% 52,98%
142 Веселка Илиева Пиронкова Варна СОУ"Гео Милев" 31 29,52% 21 35,00% 85 70,83% 52,92%
142 Карина Боянова Господинова Варна ЧЕУ"Малкият принц" 28 26,67% 21 35,00% 85 70,83% 52,92%
142 Мелани Мартинова Маринова Варна VII СОУ"Найден Геров" 35 33,33% 21 35,00% 85 70,83% 52,92%
142 Христо Огнянов Читаков Варна ОУ"Цар Симеон І"    0,00% 21 35,00% 85 70,83% 52,92%
143 Ема Ростиславова Димитрова Варна СОУ"Св.Кл.Охридски" 41 39,05% 18 30,00% 80 66,67% 52,86%
144 Айтунч Шенол Шинаси Варна ОУ"Стефан Караджа" 45 42,86% 15 25,00% 75 62,50% 52,68%
145 Иван Светославов Димов Варна VII СОУ"Найден Геров" 58 55,24% 9 15,00% 60 50,00% 52,62%
146 Ивайла Тихомирова Вълкова Варна ОУ "П.Р.Славейков" 49 46,67%   0,00% 70 58,33% 52,50%
146 Василена Костадинова Георгиева Пловдив Академия 21 век;  ОУ "Драган Манчов" 49 46,67% 18 30,00% 70 58,33% 52,50%
146 Станимир Николаев Стоянов София 20-ОУ 49 46,67%   0,00% 70 58,33% 52,50%
146 Мартин Даниелов Казаков Стара Загора VI ОУ "Св. Никола"   0,00% 18 30,00% 90 75,00% 52,50%
147 Цветелена Генчева Добрева София 107 ОУ 40 38,10% 18 30,00% 80 66,67% 52,38%
148 Александър Цветанов Попов София 107 ОУ 52 49,52% 33 55,00%   0,00% 52,26%
149 Яна Огнянова Топалова София 107 ОУ 44 41,90% 24 40,00% 75 62,50% 52,20%
150 Нели Димитрова Богданова Бургас ОУ "Братя Миладинови" 35 33,33%   0,00% 85 70,83% 52,08%
150 Стефан Стефанов Манолов Варна СОУ"Св.Кл.Охридски" 35 33,33% 18 30,00% 85 70,83% 52,08%
151 Татяна Веселинова Вълчева Шумен НУ „Илия Р. Блъсков” 48 45,71% 18 30,00% 70 58,33% 52,02%
152 Борислава Красимирова Кирова Хасково ОУ "Св. Иван Рилски" 39 37,14%   0,00% 80 66,67% 51,90%
153 Георги Христов Ганев Сливен 11 СОУ "К. Константинов" 43 40,95% 6 10,00% 75 62,50% 51,73%
153 Илия Иванов Добрев София 105 СОУ 43 40,95%   0,00% 75 62,50% 51,73%
154 Калоян Йорданов Караиванов Варна ОУ"Антон Страшимиров"   0,00% 27 45,00% 70 58,33% 51,67%
154 Кристиян Теодор Марков Габрово СОУ "Райчо Каролев" 42 40,00% 27 45,00% 70 58,33% 51,67%
154 Калина Тодорова Пловдив НУ Св. Климент Охридски 37 35,24% 27 45,00% 70 58,33% 51,67%
154 Радислав Станимиров Чобанов Хасково ОУ "Св. Климент Охридски"   0,00% 27 45,00% 70 58,33% 51,67%
155 Васил Константинов Иванов Добрич ОУ "Христо Ботев" 66 62,86% 24 40,00%   0,00% 51,43%
155 Мартин Венциславов Караиванов Ямбол НУ "Св.св. Кирил и Методий" 66 62,86% 24 40,00%   0,00% 51,43%
156 Невена Пламенова Борисова Варна СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" 51 48,57% 9 15,00% 65 54,17% 51,37%
157 Калина Николаева Николаева Варна VII СОУ"Найден Геров"   0,00% 24 40,00% 75 62,50% 51,25%
157 Калоян Павлов Минков Габрово ОУ "Ран Босилек" 31 29,52% 24 40,00% 75 62,50% 51,25%
157 Нестор Нестеров Стоименов Пловдив СОУ Софроний Врачански 42 40,00%   0,00% 75 62,50% 51,25%
157 Ангел Иванов Маринов
Пловдив
СОУ Св. Седмочисленици
  0,00% 24 40,00% 75 62,50% 51,25%
157 Жоро Живков Жеков Силистра ОУ "Отец Паисий" 42 40,00%   0,00% 75 62,50% 51,25%
157 Велислава Миткова Илчева Сливен НУ "Васил Левски" 42 40,00% 21 35,00% 75 62,50% 51,25%
157 Фабиен Даниелов Кутев Сливен XI СОУ "Констатин Константинов" 42 40,00%   0,00% 75 62,50% 51,25%
157 Петрослава Станимирова Братанова София 32 СОУ   0,00% 24 40,00% 75 62,50% 51,25%
157 Радослава Гинчева Гинчева София 138 СОУ   0,00% 24 40,00% 75 62,50% 51,25%
158 Зорница Пламенова Славова Варна VII СОУ"Найден Геров" 55 52,38% 27 45,00% 60 50,00% 51,19%
159 Моника Димитрова Димитрова Варна VІІІ СОУПЧЕ 46 43,81%   0,00% 70 58,33% 51,07%
160 Николай Димитров Станков Бургас ОУ "Елин Пелин" 37 35,24%   0,00% 80 66,67% 50,95%
160 Теодор Маринов Иванов Варна ОУ "П.Р.Славейков" 37 35,24%   0,00% 80 66,67% 50,95%
160 Ралица Николаева Веселинова София 118 СОУ 65 61,90% 24 40,00%   0,00% 50,95%
160 Селинай Халибрям Кязим Хасково СОУ "Св. П. Хилендарски" 37 35,24%   0,00% 80 66,67% 50,95%
161 Петър Йорданов Йорданов Варна ОУ"П.Р.Славейков" 34 32,38% 21 35,00% 80 66,67% 50,83%
161 Даниел Дончев Петров
Пловдив
ОУ"Райна Княгиня"
  0,00% 21 35,00% 80 66,67% 50,83%
161 Никола Георгиев Колев
Пловдив
ОУ Душо Хаджидеков
  0,00% 21 35,00% 80 66,67% 50,83%
161 Дарина Ангелова Узунова София ЧОУ"Св.Климент Охридски"   0,00% 21 35,00% 80 66,67% 50,83%
162 Константин Радостин Гамишев Бургас ОУ "Св. Княз Борис I" 41 39,05%   0,00% 75 62,50% 50,77%
162 Десислава Стоянова Кьосева Варна ОУ"Г.С.Раковски" 41 39,05% 15 25,00% 75 62,50% 50,77%
163 Йоана Стоянова Лачева Бургас ОУ "Св. Климент Охридски" 54 51,43%   0,00% 60 50,00% 50,71%
164 Николай Барашки Пловдив Академия 21 век;  СОУ "Никола Вапцаров" 58 55,24% 12 20,00% 55 45,83% 50,54%
165 Даниел Цветков
Пловдив
Академия 21 век;  НУ "П.Р. Славейков"
36 34,29% 18 30,00% 80 66,67% 50,48%
165 Йосиф Хамуд Хамед София 54 СОУ 36 34,29%   0,00% 80 66,67% 50,48%
166 Калояна Стоянова Ненкова Варна VII СОУ"Найден Геров" 44 41,90% 33 55,00% 55 45,83% 50,42%
166 Деница Михайлова Методиева Стара Загора VI ОУ "Св. Никола"   0,00% 18 30,00% 85 70,83% 50,42%
166 Георги Славчев Лазаров Бургас ОУ "Елин Пелин" 49 46,67%   0,00% 65 54,17% 50,42%
166 Стиляна Германова Котакова Бургас ОУ "Св. Климент Охридски" 49 46,67%   0,00% 65 54,17% 50,42%
167 Белослава Николаева Чернева Варна VII СОУ"Найден Геров" 40 38,10% 18 30,00% 75 62,50% 50,30%
168 Денислав Михайлов Килимперов Враца НУ "Иванчо Младенов" 53 50,48% 30 50,00%   0,00% 50,24%
168 Десислава Димитрова Димитрова Димитровград ОУ "Пенчо Славейков" 53 50,48% 30 50,00%   0,00% 50,24%
169 Александър Янчев Янчев Варна ОУ"П.Р.Славейков" 63 60,00% 24 40,00%   0,00% 50,00%
169 Симеон Бориславов Иванов Габрово НУ "Васил Левски"   0,00%   0,00% 120 100,00% 50,00%
169 Камелия Димитрова Димитрова Пловдив Академия 21 век;  СОУ "Димитър Матевски" 14 13,33% 15 25,00% 90 75,00% 50,00%
169 Мартин Любомиров Лозанов София ЧСОУ "ЕСПА" 63 60,00% 24 40,00%   0,00% 50,00%
169 Никола Мартинов Цветков София 31 СУЧЕМ   0,00% 15 25,00% 90 75,00% 50,00%
169 Филип Стоянов Киров Ямбол НУ "Св.св. Кирил и Методий" 63 60,00% 24 40,00%   0,00% 50,00%
169 Калина Красимирова Димитрова Варна ОУ"Г.С.Раковски" 35 33,33% 9 15,00% 80 66,67% 50,00%
169 Димитър Веселинов Господинов София 119 СОУ 35 33,33%   0,00% 80 66,67% 50,00%