Прием»Прием 2011 г.»4 клас

Приети в паралелка 5 клас на ОМГ "Акад. Кирил Попов"

11 деца 40 % от приетите ученици
Име
Финално класиране
1 Мария Мариянова Чонова
77,625
2 Ванеса Борисова Искилиева
74,833
3 Йоанна Димитрова Досова
72,708
4 Атанас Василев Добрев
93,833
5 Радослав Стоянов Димитров
89,583
6 Теодор Тодоров Попов
85,500
7 Йоан Георгиев Саламбашев
82,625
8 Димитър Иванов Бедачев
81,417
9 Александър Костадинов Шопов
79,625
10 Иван Стоянов Пулевски
77,292
11 Георги Янков Янков
75,542