Пакетна цена курсове 7 клас БЕЛ и математика

от 1 септември 2019 - 10 юни 2020 г.

Пакет преговорен курс + основен курс - 208 уч.ч. 1066 лв
Материали към годишен курс 7 клас БЕЛ и математика 80 лв

Материалите се включват към плащанията за всеки модул.