Основен курс 7 клас БЕЛ и математика

УЧЕБНА 2019/2020 г.

188 уч. ч.
1 ч.- 5.23 лв
ОСНОВЕН КУРС - 7 клас
БЕЛ - 84 уч. ч. и МАТ - 84 уч. ч.
Всяко дете трябва да идва на курс с личен таблет!
Курс Ниво Брой часове Цена
1. БЕЛ - 94 уч.ч.
преподаватели:
д-р по филология Невена Ичевска, д-р по филология Пенчо Раянов
в група 75 уч. ч. 462 лв
3 изпита в реално време 9 уч. ч.
подарък в мудъл 10 уч. ч.
2. МАТ - 94 уч.ч.
преподаватели:
Надежда Чинкова,
Иванка Юрукова
в група 75 уч. ч. 462 лв
3 изпита в реално време 9 уч. ч.
подарък в мудъл 10 уч. ч.
Пакетна цена -
188 уч. ч.
5 % отстъпка - математика и БЕЛ 878 лв
Материалите, помагала и сборници основен курс 70 лв

Основният курс е разделен на три модула. Плащанията се правят в октомври, декември и март.
НОВО
30 уч.ч. БЕЛ и математика се провеждат в сряда (по два пъти в месец според смяната).
БЕЛ - 15 уч.ч. подготовка за олимпиада 75 лв
математика умерени групи - 15 уч.ч. допълнителни упражнения по трудни теми 75 лв
математика силни групи - 15 уч.ч. подготовка за олимпиада (общински и областен кръг)
допълнителен пакет 30 уч.ч. БЕЛ и математика с 10% отстъпка 135 лв