Основен курс 6 клас математика

УЧЕБНА 2019/2020 г.
Всяко дете трябва да идва на курс с личен таблет!
Курс Ниво Брой часове Цена
I ниво - МАТЕМАТИКА ЗА ОТЛИЧЕН В УЧИЛИЩЕ
74 уч.часа
в група 64 уч. ч. 350лв
тестове и дом. раб. 10 уч. ч.
Прием за групи - с добър резултат от входно ниво на учебен материал
II ниво - СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА
119 уч.часа
в група 75 уч. ч. 645лв
тестове и дом. раб. 14 уч. ч.
подготовка за национални състезания /вторник/ 30 уч. ч.
Прием за групи "Състезателна математика" с входен тест: отличен резултат от І ниво - учебен материал, добър резултат от ІІ ниво - СИП/ЗИП
III ниво - СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА ВИСОКО НИВО
(ПРОГРАМА "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ 2019")
130 уч.часа
в група 79 уч. ч. 695лв
тестове и дом. раб. 21 уч. ч.
подготовка за международни състезания /сряда/ 30 уч. ч.
Прием за групи "Състезателна математика" с входен тест: отличен резултат от І ниво- учебен материал, ІІ ниво - СИП, ІІІ ниво - състезателна математика
Материали, помагала и сборници основен курс математика 20лв
Материалите се заплащат допълнително.