Основен курс 5 клас пакет

УЧЕБНА 2019/2020 г.
Пакет Цена
Пакетна цена поддържаща математика + БЕЛ с 10% отстъпка 630 лв
Пакетна цена поддържаща математика + рисуване с 10% отстъпка 660 лв
Пакетна цена състезателна математика (I ниво) + БЕЛ с 15% отстъпка 846 лв
Пакетна цена състезателна математика (I ниво) + рисуване с 15% отстъпка 874 лв
Пакетна цена състезателна математика (II ниво) + БЕЛ с 15% отстъпка 888 лв
Пакетна цена състезателна математика (II ниво) + рисуване с 15% отстъпка 916 лв