Конкурси»2022»Математика»AML 2022

ФОРМАТ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
9.-12. клас – 4 кръга за 94 мин.

Два индивидуални кръга: 


1. кръг  Спринт    * 30 тестови задачи с избираем отговор за 60 мин.
Не е разрешено използване на калкулатор.

  * Оценяване:
 • 4 точка за верен отговор;
 • -1 точка за грешен отговор;
 • 0 точки за непопълнен отговор.

2. кръг   Точност  4 двойки задачи за 40 мин.
Време за решаване на всяка двойка задачи – 6 мин. 

  * Оценяване:
 • 10 точки за верен отговор;
 • -1 точка за грешен отговор;
 • 0 точки за непопълнен отговор

Индивидуално класиране: събират се точките от двата кръга „Точност” и „Спринт”.  При равни резултати се сравняват резултатите от двата кръга „Спринт” и „Точност”.

3. Отборен кръг   20 мин.
Отбори от 6 ученици решават заедно 10 задачи за 20 мин.
Разрешено е използването на калкулатор.

  * Оценяване:
 • 10 точки за верен отговор;
 • 0 точки за грешен или непопълнен отговор.

4. Щафета 15 мин.
Отбори от по 3 ученици решават пет щафетни тройки задачи (свързани), всяка тройка за по 3 мин.
Не е разрешено използването на калкулатор.

  * Оценяване:
 • 2 точки за всяка първа задача;
 • 3 точки за всяка втора задача;
 • 5 точки за всяка трета задача.

Отборно класиране: Събират се резултатите от всички кръгове.


Важно уточнение! Във всеки кръг, в който е разрешено използването на калкулатор, е разрешено да се ползват т.нар. НАУЧНИ КАЛКУЛАТОРИ, но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е отделен калкулатор, а не апликация на мобилен телефон.