Конкурси»2022»Математика»AML 2022

ФОРМАТ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
7.-8. клас – 4 кръга за 84 мин.

Два  индивидуални кръга: 


1. кръг   Спринт  * 30 тестови задачи с избираем отговор за 40 мин.
Не е разрешено използване на калкулатор.

  * Оценяване:
 • 1 - точка за верен отговор;
 •  0  - точки за грешен или непопълнен отговор.

2. кръг   Точност  4 двойки задачи за 24 мин.
Време за решаване на всяка двойка задачи – 6 мин.  

  * Оценяване:
 • 1 - точка за верен отговор;
 • 0 - точки за грешен или непопълнен отговор.

Индивидуално класиране: събират се точките от двата кръга „Спринт” и удвоеният резултат от „Точност”. При равни резултати се сравняват резултатите от двата кръга „Спринт” и „Точност”.

3. Отборен кръг   20 мин.
 Отбори от 4 ученици решават заедно 10 задачи за – 20 мин.
 Разрешено е използването на калкулатор.
 10 точки за верен отговор

   * Оценяване:
 • 1 точка за верен отговор;
 • 0 точки за грешен или непопълнен отговор

Отборно класиране: Събират се резултатите на всеки участник и сборът се дели на 4, след което се прибавя удвоеният резултат от отборния кръг. При равни резултати се сравняват резултатите от отборния кръг.