Конкурси»2022»Математика»AML 2022

ФОРМАТ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
3.-6. клас – 4 кръга за 94 мин.

Три индивидуални кръга: 


1. кръг  Бързо смятане    80 задачи за 10 мин.
Не е разрешено  използването на калкулатор и чернови.

  * Оценяване
 • 5 точки  - за верен отговор;
 • -4 точки  - за грешна до последната отговорена задача;
 • 0 точки  - за всички след последната отговорена задача.
 • ¼ от резултата се взема за индивидуално класиране.

2. кръг   Спринт  * 30 тестови задачи с избираем отговор за 40 мин.
Не е разрешено използване на калкулатор.

  * Оценяване:
 • 4 точка за верен отговор;
 • -1 точка за грешен отговор;
 • 0 точки за непопълнен отговор.

3. кръг   Точност    4 двойки задачи за 24 мин.
Време за решаване на всяка двойка задачи – 6 мин. 

  * Оценяване:
 • 10 точки за верен отговор;
 • 0 точки за грешен или непопълнен отговор

Индивидуално класиране: събират се точките от двата кръга „Точност” и „Спринт”  и ¼ от резултата от „Бързо смятане”. При равни резултати се сравняват резултатите от двата кръга „Спринт” и „Точност”.