Конкурси»2021»Математика»Математически звезди

ЕНИГМАТИЧНО, 2021 - 6 КЛАС

IV НАЦИОНАЛЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР
„ЕНИГМАТИЧНО, 2021“ - 6 КЛАС
14.03.2021 г. (неделя)
/с включена камера през зуум/

 1. В електронната заявка за участие задължително трябва да попълните:
 2. Трите имена на участника, клас, училище, град, имейл за връзка;

  Срок за заявяване на участие в Енигматично е от 20.02.2021 до 5.03.2021 г.

 3. Ще получите банкова сметка, по която да преведете такса за участие след попълване на регистрационната форма.
 4. Такса за участие в „Енигматично“ за 6. клас – 30 лв.

  На основание за участие пишете: участие в „Енигматично,2021“

  На допълнителни пояснения: име на детето и класа.

  Таксата включва участие в индивидуално и отборно състезание + 2 теми качени в системата Мудъл като подготовка за състезанието. 

 5. Банковият превод трябва да е постъпил по сметката не по-късно от 8.03.2021
 6. На 10.03.2021. ще публикуваме подробен график за провеждане на състезанието.
 7. Начин на провеждане на „Енигматично“:
 8. Състезанието ще се проведе онлайн в системата Мудъл с включена камера.
  Всеки от кръговете се отваря в точно фиксиран график.

 9. Формат /120 мин./ на „Енигматично“ 6 клас:
  • Първи кръг: Бързо смятане /10 мин./ - 25 задачи
  • Втори кръг: Фиксирани отговори /40 мин./ – 15 задачи
  • Трети кръг: Отворени отговори /30 мин./ – 4 задачи
  • Отборен кръг: Отбори от по 4 деца /40 мин./ – 2 задачи
 10. Организация на работата:
  • Участниците в състезанието попълват верните отговори в електронна система Мудъл
  • Не се позволява използването на калкулатори по време на състезанието /индивидуално и отборно/
  • В онлайн системата мудъл задължително се работи с лаптоп или компютър с включена камера, със стабилен интернет
  • /по възможност кабелен/.
  • Решенията на задачите от Кръг за описание се изпращат снимани с мобилен телефон на snc_nide@abv.bg
 11. Независими наблюдатели ще следят за коректността на протичане на състезанието.
 12. Класиране: Индидвидуално класиране ще бъде публикувано до 120 мин. след приключване на състезанието.
   Индивидуалното класиране се формира по следния начин:
  • Бързо смятане – общо 40 точки (10 задачи по 1 точка, 15 задачи по 2 точки)
  • Фиксиран отговор – общо 45 точки (5 задачи по 2 точки, 5 задачи по 3 точки, 5 задачи по 4 точки)
  • Отворен отговор – общо 50 точки (по 1 задача за 10 точки, 12, 13 и 15 точки)

  • При равни резултати се сравняват: 1. Резултат от кръга с отворени отговори; 2. Резултат от кръга с фиксирани отговори; 3. Брой верни отговори на кръга за бързо смятане; 4. Брой верни отговори общо в трите индивидуални кръга

   Отборното класиране се формира по следния начин:
  • При равни резултати се сравняват:
   1. Резултат от индивидуалното класиране на участниците в отборите;
   2. Най-висок резултат на участник от индивидуалното класиране
 13. Награждаване:
 14. Всички участници в състезанието получават електронна грамота /за постижение или участие/.

  В индивидуален кръг се награждават със златни, сребърни и бронзови медали първите 30% от участниците в състезанието в съотношение на медалите 1:2:3.

  В отборния кръг се награждават отборите на първо, второ и трето място.

  Класиране за Финален кръг „Математически звезди – 2021“:
  Право на участие във финален кръг получават всички участници с ПОНЕ 50% от точките на някой от кръговете Фиксиран отговор или Отворен отговор или ПОНЕ 50% от сбора на точките в трите индивидуални кръга.

  Забележка:
  Финален рейтинг „Математически звезди – 2021“ ще се формира като точките от индивидуалното класиране от „Енигматично 2021“ и точките от индивидуалното класиране от финален кръг „Математически звезди 2021“ участват в съотношение 40:60.