Конкурси»2021»Математика»Математически звезди

График на провеждане Енигматично 13 и 14 март 2021 г.