ЕНИГМАТИЧНО 2020 - 6.КЛАС
ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ
При равни резултати се сравняват: 1. Резултат от кръга с отворени отговори; 2. Резултат от кръга с фиксирани отговори; 3. Брой верни отговори на кръга за устно смятане; 4. Брой верни отговори общо в трите индивидуални кръга.
        бързо смятане фиксиран отговор отворен отговор ОБЩО
място име     40 т. 45 т. 50 т.
ЗЛАТЕН МЕДАЛ
1 Сара Красимирова Илиева ПЧМГ София 29 45 35 109
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ
2 Румяна Георгиева Лазарова МГ Д-р Петър Берон Варна 20 30 35 85
3 Денис Николаев Сираков ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 22 21 37 80
БРОНЗОВ МЕДАЛ
4 Габриела Владимирова Радева МГ Д-р Петър Берон Варна 22 32 23 77
5 Сияна Цветелинова Съйкова ПЧМГ София 18 35 22 75
6 Димана Мирославова Праматарова МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 26 25 22 73
7 Васил Стоянов Стойков МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 26 23 22 71
С ПРАВО НА УЧАСТИЕ В "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ, 2021"
8 Дара Томова Георгиева МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 21 26 22 69
9 Кристиян Стефанов Колев МГ "Ак. Кирил Попов" Пловдив 19 27 22 68
10 Ангел Минчев Марински МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 19 25 23 67
11 Адриана Тахир Кика МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 17 14 35 66
12 София Радославова Илчева СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 14 16 35 65
13 Денислава Дойчинова Бонджева МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 17 21 22 60
14 Сотир Христов Козаров МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 17 7 35 59
15 Анастасия Хронева Хронева МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 13 22 22 57
16 Мирослав Лалев Аврейски ОУ"Княз Александър 1-ви" Пловдив 19 15 22 56
17 Марина Станимирова Кабаиванова МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 21 13 22 56
18 Георги Ивайлов Войнаков ОУ "Яне Сандански" Пловдив 18 25 10 53
19 Велислав Теодоров Джелепов МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 21 22 10 53
20 Кирил Димитров Грозев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 19 21 10 50
21 Антоанета Кирилова Десева МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 11 16 22 49
22 Диана Найденова Начева МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 9 16 22 47
23 Никола Велиславов Аджаров МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 17 7 22 46
24 Дивна Ивелинова Йорданова МГ Д-р Петър Берон Варна 16 20 10 46
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕТО
25 Мирослав Николаев Николов СУ"Св. Константин Кирил Философ" Пловдив 13 14 10 37
26 Никола Недялков Костурски ОУ "Алеко Константинов" Пловдив 16 11 10 37
27 Данаил Радославов Полишев СУ"Св. Константин Кирил Философ" Пловдив 10 15 10 35
28 Виктор Деянов Георгиев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 13 12 10 35
29 Йоана Петкова Георгиева СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 16 5 10 31
30 Николай Вълков ОУ Княз Александър 1  Пловдив 12 8 10 30
31 Владимир Живков Христов СУ"Св. Константин Кирил Философ" Пловдив 5 14 10 29
32 Йоан Иванов Козарев ОУ " Райна Княгиня" Пловдив 9 18 0 27
33 Мария Василева Иванова МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 6 9 10 25
34 Петър Бисеров Попов МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 11 12 0 23