Конкурси»2020»Математика»Математически звезди

ЕНИГМАТИЧНО 5 и 6 КЛАС

 

 1. В електронната заявка за участие задължително трябва да попълните:

Трите имена на участника, клас, училище, град, имейл за връзка;

Срок за заявяване на участие в Енигматично е от 10.02 до 1.03.2020

 1. Ще получите банкова сметка, по която да преведете такса за участие след попълване на регистрационната форма:

Такса за участие в „Енигматично“ за 5.-6. клас – 30 лв.

Таксата включва участие в индивидуално и отборно състезание + 2 теми качени в системата Мудъл като подготовка за състезанието. 

 1. Банковият превод трябва да е постъпил по сметката не по-късно от 03.2020
 2. На 03. ще публикуваме:
  1. Списък на записаните за участие в състезанието;
  2. Подробен график за провеждане на състезанието.
 3. График на провеждане на „Енигматично” на 14 март 2020 ще бъде публикуван след записване на всички участници в състезанието до 5.03.2020 г.

Гостите от други градове ще бъдат в график от 10:50-13:10 ч.

Състезанието се провежда в един ден.  Между индивидуален и отборен кръг има 20 мин. почивка.

Награждаване на 15 март (неделя) от 16:30 ч. в хотел „Марица“. Наградените деца, които не могат да присъстват, ще получат наградите си по пощата.

 1. Начин на провеждане на „Енигматично“:

2. Състезанието за и 6. клас ще се проведе:

2.1. Индивидуален кръг – в електронна система Мудъл

2.2. Отборно състезание – проверка на задачите от жури.

 1. Формат /120 мин./ на „Енигматично“ -6.клас:
  • Първи кръг: Бързо смятане /10 мин./ - 25 задачи 
  • Втори кръг: Фиксирани отговори /40 мин./ – 15 задачи
  • Трети кръг: Отворени отговори /30 мин./ – 4 задачи
  • Четвърти отборен кръг /40 мин./ – 1 задача (отбори от по 4 деца – поотделно за 5 клас и за 6 клас)
 1. Организация на работата:
  • Участниците в състезанието попълват верните отговори в електронна система Мудъл.
  • Участниците в състезанието получат указания за работа и темата на хартия.
  • Не се позволява използването на чернови по време на провеждане на първи кръг за бързо смятане; не се позволява използването на калкулатори през цялото състезание.
  • В онлайн системата мудъл задължително се работи с таблет или смартфон, като е осигурена безжична връзка с интернет.
 1. Квестори: В залите ще има квестори, коио помагат за работа в електрнна система  Мудъл.
 2. Независими наблюдатели ще следят за коректността на протичане на състезанието.
 3. Класиране: Ще бъде публикувано до 60 мин. след приключване на състезанието.

Индивидуалното класиране се формира по следния начин:

Устно смятане – общо 40 точки (10 задачи по 1 точка, 15 задачи по 2 точки)

Фиксиран отговор – общо 45 точки (5 задачи по 2 точки, 5 задачи по 3 точки, 5 задачи по 4 точки)

Отворен отговор – общо 50 точки (по 1 задача за 10, 12, 13, 15 точки)

 

При равни резултати се сравняват: 1. Резултат от кръга с отворени отговори; 2. Резултат от кръга с фиксирани отговори; 3. Брой верни отговори на кръга за устно смятане; 4. Брой верни отговори общо в трите индивидуални кръга.

 

Отборното класиране се формира по следния начин:

 1. Резултат от отборно състезание

При равни резултати се сравняват: 1. Резултат от индивидуалното класиране на участниците в отборите; 2. Най-висок резултат на участник от индивидуалното класиране.

Награждаване:

В индивидуален кръг се награждават със златни, сребърни и бронзови медали първите 30% от участниците в състезанието в съотношение на медалите 1:2:3.

В отборния кръг се награждават отборите на първо, второ и трето място.

 

Класиране за Финален кръг „Математически звезди – 2020“:

Право на участие във финален кръг получават всички участници с ПОНЕ 50% от точките на някой от кръговете Фиксиран отговор или Отворен отговор.

Забележка:

Резултатите от финален кръг „Математически звезди – 2020“ ще се формират по същия начин и няма да зависят от рейтинга, с който децата са се класирали за участие във финалния кръг.