Конкурси»2020»Математика»Математически звезди

ЕНИГМАТИЧНО 2 КЛАС

 

 1. В електронната заявка за участие задължително трябва да попълните:

Трите имена на участника, клас, училище, град, имейл за връзка;

Срок за заявяване на участие в Енигматично е от 15.02 до 1.03.2020

 1. Ще получите банкова сметка, по която да преведете такса за участие след попълване на регистрационната форма.

Такса за участие в „Енигматично“ за 2. клас – 30 лв.

На основание за участие – „Енигматично“, име на детето и класа.

Таксата включва участие в индивидуално и отборно състезание + 2 теми качени в системата Мудъл като подготовка за състезанието. 

 1. Банковият превод трябва да е постъпил по сметката не по-късно от 03.2020
 2. На 03. ще публикуваме:
  1. Списък на записаните за участие в състезанието;
  2. Подробен график за провеждане на състезанието.
 3. График на провеждане на „Енигматично” на 15 март 2020 – провеждане в конферентните зали на хотел „Марица“ от 9:00-11:00 ч. (индивидуално и отборно). Награждаване от 16:30 ч. в хотел „Марица“.

Между кръговете има предвидена почивка.

 

 1. Начин на провеждане на „Енигматично“:

Състезанието за 2. клас ще се проведе изцяло на хартия. Отговорите на задачите се попълват в бланки, които след това се сканират и проверяват. Сканираните бланки и електронната бланка за проверка се изпращат на имейл на родителите след приключване на проверките.

 

 1. Формат /90 мин./ на „Енигматично“ клас:
  • Първи кръг: Устно смятане /5 мин./ - 8 задачи
  • Втори кръг: Фиксирани отговори /25 мин./ – 10 задачи
  • Трети кръг: Отворени отговори /30 мин./ – 3 задачи
  • Четвърти отборен кръг /30 мин./ – Забавно състезание (отбори от по 4 деца)

 

 1. Организация на работата:
  • Участниците в състезанието получат указания за работа и темата на хартия.
  • Не се позволява използването на чернови по време на провеждане на първи кръг за бързо смятане.
 2. Квестори: В залите ще има квестори, които помагат за попълването на бланките за отговори.
 3. Независими наблюдатели ще следят за коректността на протичане на състезанието.
 4. Класиране: Ще бъде публикувано до 15:00 ч.

Индивидуалното класиране се формира по следния начин:

Устно смятане – общо 25 точки (3 задачи по 2 точки, 3 задачи по 3 точки, 2 задачи по 5 точки)

Фиксиран отговор – общо 40 точки (3 задачи по 3 точки, 4 задачи по 4 точки, 3 задачи по 5 точки)

Отворен отговор – общо 40 точки (1 задача по 10 точки, 2 задачи по 15 точки)

 

При равни резултати се сравняват: 1. Резултат от кръга с отворени отговори; 2. Резултат от кръга с фиксирани отговори; 3. Брой верни отговори на кръга за устно смятане; 4. Брой верни отговори общо в трите индивидуални кръга.

 

Отборното класиране се формира по следния начин:

 1. Резултат от отборно състезание

 

При равни резултати се сравняват: 1. Резултат от индивидуалното класиране на участниците в отборите; 2. Най-висок резултат на участник от индивидуалното класиране.

 

Награждаване:

В индивидуален кръг се награждават със златни, сребърни и бронзови медали първите 30% от участниците в състезанието в съотношение на медалите 1:2:3.

В отборния кръг се награждават отборите на първо, второ и трето място.

 

Класиране за Финален кръг „Математически звезди – 2020“:

Право на участие във финален кръг получават всички участници с ПОНЕ 50% от точките на някой от кръговете Фиксиран отговор или Отворен отговор.

Забележка:

Резултатите от финален кръг „Математически звезди – 2020“ ще се формират по същия начин и няма да зависят от рейтинга, с който децата са се класирали за участие във финалния кръг.