Конкурси»2017»Математика»ARML 2019

ФОРМАТ НА ARML ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
3.-6. клас – 4 кръга за 94 мин.

Три индивидуални кръга: 


1. кръг  Бързо смятане    80 задачи за 10 мин.
Не е разрешено  използването на калкулатор и чернови.

  * Оценяване
 • 5 точки  - за верен отговор;
 • -4 точки  - за грешна до последната отговорена задача;
 • 0 точки  - за всички след последната отговорена задача.
 • ¼ от резултата се взема за индивидуално класиране.

2. кръг   Спринт  * 30 тестови задачи с избираем отговор за 40 мин.
Не е разрешено използване на калкулатор.

  * Оценяване:
 • 4 точка за верен отговор;
 • -1 точка за грешен отговор;
 • 0 точки за непопълнен отговор.

3. кръг   Точност    4 двойки задачи за 24 мин.
Време за решаване на всяка двойка задачи – 6 мин. 

  * Оценяване:
 • 10 точки за верен отговор;
 • 0 точки за грешен или непопълнен отговор

Индивидуално класиране: събират се точките от двата кръга „Точност” и „Спринт”  и ¼ от резултата от „Бързо смятане”. При равни резултати се сравняват резултатите от двата кръга „Спринт” и „Точност”.

4. Отборен кръг  20 мин.
Отбори от 4 ученици решават заедно 10 задачи за 20 мин. 
Разрешено е използването на калкулатор.  

  * Оценяване:
 • 10 точки за верен отговор;
 • 0 точки за грешен или непопълнен отговор

Отборно класиране: Резултатите на всеки участник се делят на 4 и се прибавя резултатът от отборния кръг. При равни резултати се сравняват резултатите от отборния кръг.

Забележка: Задачите във възрастова група 3-6 клас по преценките на целия екип от преподаватели в Академия "21 век" не са подходящи за деца от 3 и 4 клас. В темите е включен материал от 7 и 8 клас, а класирането във възрастовата група е общо за всички участници.