Конкурси»2012»Математика»Австралийско кенгуру

Австралийско кенгуру

Състезанието е едно от най-големите от този род в света и се провежда всяка година в началото на м. Август. Спонсори са Westpac Banking Corporation, University of Canberra and Canberra Mathematical Association още от зараждането на конкурса през 1978.

Регистрацията за участие се осъществява не по-късно от началото на м.май. След това темите се изпращат от Австралия в съответните центрове на провеждане на състезанието. След състезанието се изпращат само бланките с отговори в Австралия, където се извършва проверка и оценяване на темите от целия свят. През м.октомври се изпращат резултатите и съответните сертификати на всички участници.

Обща информация за конкурса:

Конкурсът е разделен на 5 възрастови групи, като за всяка има по 30 въпроса. Разпределението по класове е:


- 1 група 3 и 4 клас
- 2 група 5 и 6 клас
- 3 група 7 и 8 клас
- 4 група 9 и 10 клас
- 5 група 11 и 12 клас

Първите 25 въпроса са тестови с по 5 възможни отговора. Последните 5 въпроса изискват отговор цяло число.

Първите въпроси са много лесни, постепенно трудността на задачите нараства прогресивно и последните са предизвикателство за най-добрите ученици.

Времето за конкурса е 60 мин. за първите две възрастови групи и 75 мин. за останалите. За последните три възрастови групи не се разрешава ползването на калкулатори.

Първото издание през 1978 привлече 60,000 участника. Оттогава са участвали почти 11 милиона деца. През 2005 стотици хиляди деца участваха в рекорден брой училища в 38 страни.

Задачите се предлагат също така в уголемен шрифт и на Брайл. Освен това се превеждат на френски и китайски за чуждестранни училища.

На участници от последните три групи, които са се представили много добре в своя регион и в състезанието като цяло, се дават медали.

Участници, които постигнат пълен брой точки, могат да получат престижната награда BH Neumann Award for Excellence.

За всички участници има някаква форма на признание – от награди на стойност $80,000 до сертификати за високи постижения и участие. Всички сертификати се печатат в Канбера с името на ученика и информация за неговото училище. Учениците получават индивидуални справки за представянето си.

Цената на организирането на конкурса е повече от $2 милиона, което не включва труда на доброволците. Таксите за участие покриват голяма част от разходите. Голяма част от парите на спонсорите отиват за паричните награди.

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

От 2005 година това е системата на оценяване:

На въпроси от 1 до 10 се дават по 3 точки, от 11 до 20 – по 4 точки, от 21 до 30 – по 5 точки. Няма наказателни точки за грешни отговори. Максималният сбор е 120 точки.

От 2005 последните 5 въпроса не са тестови с 5 възможни отговора. Вместо това учениците трябва да дадат за отговор цяло число между 0 и 999.

Ето някои примерни въпроси, които наскоро бяха между 26 и 30 въпрос и които могат да се зададат като въпроси с отговор цяло число между 0 и 999.

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ

7-8 клас

Сумата от цифрите на числото 2004 е 6. Колко цели числа от 1000 до 1999 имат сбор от цифрите си 6?

9-10 клас

Числата на Фибоначи са F(1)=1, F(2)=1, F(3)=2, F(4)=3, F(5)=5, F(6)=8, F(7)=13, ... като първите 2 са равни на 1, а после всяко следващо е сумата от двете предишни. Колко от първите 2004 числа на Фибоначи имат 2 за последна цифра?

11-12 клас

Седем числа, всяко от които е 1 или -1, са написани в редица по такъв начин, че ако започнем да ги събираме едно по едно от ляво на дясно, никога няма да получим отрицателно число. Така например 1 -1 1 1 -1 -1 1 има съответни суми 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1 и изпълнява условието,
докато 1 1 -1 -1 -1 1 1 има съответни суми 1, 2, 1, 0, -1, 0, 1 и не изпълнява условието. Колко такива редици изпълняват условието?

ЛИСТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

От 2005 листът за оценяване има 2 страни. По-долу е показана обратната страна, на която се вижда как трябва да отговорят учениците на въпросите, които изискват отговор цяло число.

НАГРАДИ

BH Neumann Certificate
Независимо от останалите награди, всеки ученик, който постигне пълен брой точки, получава BH Neumann Certificate в чест на Професор BH Neumann AC.

Всички ученици получават една от следните награди в зависимост от критериите за съответната награда:

Първоначално на всеки ученик се поставя оценка въз основа на точките, които се присъждат за всеки въпрос. На въпроси от 1 до 10 се дават по 3 точки, от 11 до 20 – по 4 точки, от 21 до 30 – по 5 точки. Няма наказателни точки за грешни отговори. Максималният сбор е 120 точки. По този начин се получава по-различен резултат, отколкото ако се броят верните отговори от 30-те задачи.

Също така трябва да се отбележи, че всички награди се определят чрез сравнение само в определен регион и според възрастовата група. Например ученик в една възрастова група от Австралия или друга страна ще бъде сравняван само с други ученици от същата група, за да получи сертификат или награда. В крайна сметка наградите се разпределят по различен начин за Австралия (където се спазва местната програма за обучение) и за останалите държави.

НАГРАДА

Награда се присъжда обикновено на не повече от 1 на всеки 300 ученика от съответен регион и възрастова група, като стойността на наградата зависи от различни причини като например парите, отпуснати от спонсорите.

СЕРТИФИКАТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Сертификат за високи постижения се дава на ученик, който не е получил по-голяма награда, но е в първите 2% от своята възрастова група и регион (първите 5% за 11-12 клас).

СЕРТИФИКАТ ЗА ДОБРИ ПОСТИЖЕНИЯ

Сертификат за добри постижения се дава на ученик, който не е получил по-голяма награда, но е в първите 15% (25% за 11-12 клас) на съответната възрастова група и регион.

СЕРТИФИКАТ ЗА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

Сертификат за добри резултати се дава на ученик, който не е получил по-голяма награда, но е в първите 50% (60 % за 11-12 клас) на съответната възрастова група и регион.

СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ

Сертификат за участие се дава на ученик, който не е получил по-голяма награда, но е участвал в Австралийско кенгуру.

НАГРАДА ЗА УСЪРДИЕ

Тази награда се дава на ученик от всяко училище, който е дал най-голям брой поредни верни отговори като се започне от 1 въпрос. Ако има повече от 1 ученик с най-много верни отговори, може да се даде повече от 1 награда за училище.

За да се даде такава награда на дадено училище, то трябва да е изпратило поне 50 ученици и победителят трябва да е отговорил правилно поне на първите 5 въпроса.

Тази награда замества предишната награда за специални постижения.

МЕДАЛ

Всяка година Комитетът към Австралийската Математическа Фондация дава медали на ученици след 7 клас. Броят на медалите е приблизително по 1 на всеки 10,000 участници. Тези медали се дават по преценка на комитета на ученици, които изпъкват в своя регион (за Австралия или други държави), в своята възрастова група и националност. Обикновено се награждават по не повече от 3 ученика от възрастова група и регион. Ако се получи изравняване на повече участници, включително и за пълен брой точки, се провежда втори кръг на състезанието, обикновено до 6 седмици след първия кръг. Обикновено на всеки медалист се дава и награда, чиято стойност зависи от различни причини като пари, отпуснати от спонсорите.

Анулиране на награда

Австралийската Математическа Фондация си запазва правото да не даде, или да промени първоначална награда или сертификат, ако има причини да смята, че даден ученик не е участвал в Австралийско кенгуру под наблюдението на нормално училище.

Организаторите на състезанието са инструктирани да не отварят запечатаните пликове преди сутринта на изпита.

Организаторите на състезанието, както и всеки, който е видян да има достъп до запечатаните пликове се съветват да вземат специални мерки, ако имат членове на семейството, които участват на Австралийско кенгуру и да се погрижат да не участват в процеса на изпита.

Награди и сертификати могат да не се присъдят и когато се докаже, че листовете са попълнени в други ден и час. По никакъв начин никой не трябва да попълва листовете преди указаната дата, а на тези, които ги попълват след нея, ще бъдат отнети наградите. Обикновено такива ученици не участват в награждаването.

Австралийската Математическа Фондация също си запазва правото да изпита повторно който и да е ученик по какъвто и да е повод.