Конкурси»2011»Математика»Черноризец Храбър

Каним Ви на математически конкурс "Черноризец Храбър"
за ученици от II-XII клас на 01.11.2011 г.

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ БАН

С любезното съдействие на

  СМБ – гр. Пловдив
организатор: СНЦ „НИДЕ“

Под научно-методическото наблюдение на екип от Института по математика и информатика при БАН с ръководител ст.н.с. Борислав Лазаров и членове проф. Йордан Табов, ст.н.с. Ивайло Кортезов, Боянка Савова.


Конкурсът е предназначен за ученици, които обичат математическите предизвикателства!


МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ТУ София, филиал Пловдив –
корпус IV, ул. "Цанко Дюстабанов" 25

2 - 12 кл. 11.00 – 12.30 ч.


ЗАПИСВАНЕ

Ученическа академия „21 век“
бул."Христо Ботев" № 92 г
22 до 28 октомври 2011 г. от 9.00 до 18.00 ч.
телефон за информация: 62 88 63 и GSM: 0885/928-599

Броят на участниците се изпраща на 28.10.2011 г. в 18:00 ч.
в ИМИ към БАН.

Такса участие - 7 лв.


КЛАСИРАНЕ

Регионалното класиране ще бъде поместено в интернет страницата на турнира: www.math.bas.bg/ch, както и тук в страницата на Академия „21 век” и СНЦ „НИДЕ".

Успех на всички участници!