Награди и постижения»Български език и литература

Национално състезание по БЕЛ 2007 г.

Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев
награждава класирата се на трето място
Десислава Маринска от Академия "21 век".